Skrevet av: Michelle Gustavsen Pedersen

 

Flere bedrifter står i dag ovenfor mange valg når det gjelder hvilke leverandører de skal forholde seg til. En beslutning som ofte står frem, er om bedriften ønsker at alle tjenester og produkter skal inn under én leverandør. Denne tilnærmingen er kjent som «single sourcing», eller «vertikal integrasjon» på norsk, og har både sine fordeler og ulemper som en bedrift må nøye vurdere før de tar en avgjørelse.

 

Fordelene

Så hvilke fordeler har vertikal integrasjon? Først skal det sies at det har vist seg å være en strategi som gir en rekke fordeler for bedrifter i ulike bransjer. En av de mest fremtredende er at både administrasjonen og koordineringen forenkles da det er færre kontrakter å forvalte, færre kontaktpersoner å forholde seg til og mindre tid brukt på administrativt arbeid. Ved disse fordelene vil du ha bedre kontroll og høyere effektivitet i ditt selskap. I tillegg vil det kunne resultere i belønning fra leverandøren da de ofte ser på dette som lojalitet. For eksempel kan du bli belønnet med rabatter og bedre priser, noe som er svært kostnadsbesparende.

Det å arbeide med én leverandør kan gi større sannsynlighet for en problemfri samhandling mellom systemer og tjenester da kunde og leverandøren er bedre integrert med hverandre. Dette kan spare din bedrift for tid og ressurser som ellers hadde blitt brukt på tilpasninger og integrasjonsarbeid. Det vil også være en vesentlig fordel med kundesupport siden det vil være færre supportlinjer å forholde seg til – om du skulle trenge nødvendig støtte, vil du kunne motta dette raskt og effektiv uten forvirring.

 

Ulempene

Dessverre har også vertikal integrasjon sine ulemper. Blant annet vil det kunne føre til mangel på konkurranse som ofte er drivkraften til innovasjon og prisreduksjon. Du vil derfor risikere å gå glipp av innovative løsninger som kan være tilgjengelig hos andre leverandører. Dette kan hemme din mulighet til å holde tritt med bransjestandarder og nyere teknologi.

Grunnet mangel på tilpasningsevne fra leverandøren, kan du bli tvunget til å tilpasse dine virksomhetsprosesser til leverandørens løsninger, i stedet for å få løsningene skreddersydd til dine unike behov. Samtidig, når du konsoliderer under én leverandør, går dette ofte hånd i hånd med langsiktige avtaler. Om det så skulle være endringer i behov eller det oppleves problemer med leverandøren, vil dette begrense din mulighet til å bytte leverandør.

 

 

Summa summarum er vertikal integrasjon en god strategi for en bedrift, men det er svært viktig å forstå når og hvordan det skal brukes for å oppnå de beste resultatene. Om din bedrift vurderer én leverandør, husk å nøye veie fordeler og ulemper ved dette. Beslutninger bør være basert på hvilken bransje du opererer i, hvilke behov din bedrift har og bedriftens risikotoleranse. Det kan også være lurt å utføre en grundig vurdering av påliteligheten og kvaliteten til leverandøren for å minimere ulempene.

Aventia er en samarbeidspartner som prioriterer kundens ønsker og valg. Vi ønsker ikke at kundene skal være eller føle seg bundet til oss som eneste leverandør hvis de ser muligheter til å samarbeide med andre konkurrenter på spesifikke områder. Derfor er vi i Aventia stolte av å tilby løsninger som gir våre kunder fleksibilitet og kontroll over tjenestene.