Det har i lengre tid vært en usikkerhet hos flere av våre kunder rundt kravet til teksting av video som ble innført i februar. Noen har tolket kravet som et absolutt krav, og man har også gjort seg opp egen mening om at automatisk teksting ikke er godt nok p.g.a. kvalitet og at man derfor velger å slette videoklipp som er eldre enn 14 dager gamle. Dette har vi hele veien fått tilbakemelding på fra UU-tilsynet om at er helt i mot hensikten i dette kravet, da det å ha et tilbud om videoarkiv fra politiske møter er med på å øke tilgjengeligheten. Det å slette videoarkivet vil tvert imot gjøre at man fratar innbyggere et veldig viktig tilbud.  


Det er derfor gledelig å se at UU-tilsynet har kommet med en viktig presisering rundt dette kravet rettet mot lange politiske møter på video, og det de kaller en “uhøvelig stor byrde” fordi man ikke ønsker at man skal begynne å avpublisere og slette video fra disse møtene.  
 
De skriver ordrett:

“Som eit avbøtande tiltak har vi derfor kome til at videoar som ikkje har gjennomgått manuelt kvalitetssikra teksting skal ha automatisk teksting, utfyllande samandrag eller tilsvarande alternativ sjølv om kvaliteten på mellom anna automatisk teksting ikkje er like god som manuell.” 

De sier altså at manuell teksting av møter på denne lengden kan påføre kommunen en såpass stor finansiell eller organistarisk byrde at det ikke er forventet. Men de sier også at man mener automatisk teksting er godt nok i dag, og at man er forpliktet til å ta dette i bruk om man ikke har ressurser til å tekste manuelt.  
 
Vi i Aventia tilbyr naturligvis automatisk teksting i KommuneTV, og dette kan settes opp for våre kunder på kort tid. Dere kan bestille dette ved å kontakte oss på salg@aventia.no 

 

Kilder:

UU-tilsynet: Opptak av kommunestyremøte 

Notat om plikt til teksting av lange video- og lydopptak frå møte i folkevalde organ (PDF)

 

Skrevet av: Kenneth Laumb