Søk støtte til teknologiske prosjekter!

Vi ønsker å bidra til å styrke barn og unges tilgang til teknologiske ressurser og aktiviteter som kan inspirere til læring og kreativitet. Derfor vil vi hvert halvår tilby støtte på opptil 5000 kr per organisasjon, som kan bruke midlene til elektronisk utstyr eller andre passende formål.

Eksempler på støtteverdige prosjekter:

  • Kameraer for foto- eller videoproduksjon
  • Gamingutstyr
  • Lydutstyr til f.eks. musikk- eller podcast-prosjekter
  • PC-er eller bærbare enheter for programmering eller skolearbeid
  • Initiativer rettet mot barn og unge som integrerer teknologi, for eksempel besøk på teknologimuseer.

Neste frist er: 16. september 2024

Vi oppfordrer deg til å søke om støtte til ditt eller deres prosjekt og ser frem til å bidra med teknologiske muligheter til barn og unge. Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om søknadsprosessen, er du velkommen til å kontakte oss på salg@aventia.no.

Vennligst merk: Vi mottar mange søknader og kan dessverre ikke støtte alle. Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere hver søknad nøye og velge prosjekter som best passer vårt støtteformål.

Krav for søknad

  • Initiativer rettet mot barn og unge som innebærer bruk av teknologi.

  • Søkeren må ha et organisasjonsnummer, og det må være flere personer involvert (dvs. en gruppe eller organisasjon).
  • Søkeren må være 18 år eller eldre, men kan søke på vegne av en gruppe som er under 18 år.

  • Det kreves at bilag sendes inn etter at støtten er brukt til formålet.

Send inn søknad!

Maks 5000kr.
Skriv litt om din organisasjon og hvorfor akkurat dere bør motta støtte fra oss.
Jeg aksepterer herved: *
Takk for din søknad!
Det har oppstått en feil. Vennligst prøv igjen.