Automatisk varainnkalling

Automatisk varainnkalling fra Aventia sørger for at kommunen slipper mye manuell jobb i forbindelse med innkalling av ny vara ved forfall. Vår løsning sørger for at riktig vara får en innkalling via SMS og at man fra denne vil kunne melde forfall og eventuelt oppgi en årsak. Når dette er utført vil neste vara i rekken automatisk få en innkalling via SMS inntil man har fylt opp plassen. Dette gjør at administrasjonen sparer seg for manuell jobb og at man når politikerne raskt og effektivt, og ikke minst at det er enkelt for de å gi et svar og oppgi en årsak. Kommunen kan selv definere rekkefølge og om dette skal følge partiet eller en koalisjon. Erstatteren vil da automatisk få tilgang til det aktuelle møtet eller saken og kunne votere på lik linje med de andre som deltar i møtet. Dette vil også føres opp i protokollen. Automatisk varainnkalling fra Aventia effektiviserer arbeidet til administrasjonen og sørger for at riktig person møter opp ved forfall.

Som totalkunde hos Aventia er Automatisk Varainnkalling inkludert i løsningen og klar til bruk når dere skulle ønske det. 

Last ned produktark

Hvorfor velge automatisk varainnkalling fra Aventia?

  • Enkelt og oversiktlig
  • Effektiviserende for administrasjonen og politikere
  • Automatiserer varainnkallingen på SMS
  • Alt føres i protokoll
  • Støtter koalisjoner
  • Sikrer gode rutiner og at rett person blir kalt inn
  • Vara får automatisk fulle rettigheter i møtet/saken de er vara i

Ønsker du å vite mer om Automatisk varainnkalling? Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale!

Ta kontakt med oss