Skrevet av: Kenneth Laumb

 

Som teknologibedrift er det veldig viktig å være innovative og stadig utvikle seg for å kunne holde tritt i møte med ny konkurranse. Det vil aldri være mulighet for å lene seg tilbake på det man har, da det alltid er en reell risiko for at en konkurrent kommer opp med noe som endrer konkurransen i det markedet din bedrift befinner seg i. Ingen vil oppleve «The Kodak moment», så hva gjør man faktisk for å unngå dette? Vi ønsker å dele litt av hvordan vi i Aventia jobber med innovasjon og hvordan det har bidratt til å styrke våre løsninger – og ikke minst hvordan det å jobbe med innovasjon kan bidra til å styrke samhold og gi de ansatte større eierskap til prosesser og løsningene bedriften leverer.

 

Fra personavhengig til helhetlig innovasjon

I 2021 deltok Aventia på Oslo Businessforum der temaet var «Rethinking Business», noe som ble en viktig øyeåpner for oss. For hvordan jobbet vi egentlig med innovasjon? Var innovasjon i Aventia personavhengig? Hvor mye tid benyttet daglig leder på innovasjon? Og hva med hele selskapet som helhet? Dette er nok spørsmål som mange bedrifter kan kjenne seg igjen i.

Selv om Aventia har et sterkt utviklingsteam og en ledelse som sitter tett på utviklingen av produktene våre, følte vi behovet for å dedikere tid og ressurser på innovasjon i selskapet. Derfor bestemte vi oss for å ta grep, og startet opp med et ukentlig møte der alle de ansatte var invitert til en halvtimes «brainstorming». Her var fokuset på nye ideer til hvordan vi som selskap kunne utvikle oss – enten igjennom teknologien eller igjennom andre grep. Vi gjorde dette til et hyggelig og litt mer uformelt møte hvor det ble servert noe godt på bordet i form av frukt, bakevarer og innstilling om at ingen forslag er dumme. Fordi man har sett at i et uoppnåelig forslag kan det ligge elementer andre kan bygge videre på igjennom slike møter. Og dette som opprinnelig startet som en halvtimes seanse, ble fort utvidet til en time da vi endte opp med å benytte langt mer tid enn det som var satt av. Og det som opprinnelig skulle være en halvtimes økt, ble fort utvidet til en hel time eller to. Dette ser vi på som svært positivt. For den neste store ideen kan komme når som helst, og ikke minst fra hvem som helst.

INNOVASJONSSAMTALER SOM SMAKER GODT: Våre ansatte møtes for å diskutere ideer og nyvinninger mens de koser seg med hjemmelagde kanelboller. Selv de som jobber hjemmefra er med oss digitalt. F.v.: Ola Nilsson, Stian Skjerveggen, Kristian Borgen (gjemt bak Stian), Kjell Arne R. Brudvik og Kenneth Laumb, og Per Kristian Grav på skjermen. Foto: Michelle Gustavsen Pedersen.

 

Fellesskap, Kvalitet og Eierskap

Så hva fikk vi ut av dette? For det første har det gjort at man har hatt en felles arena for å møtes. Dette var spesielt viktig når vi begynte å komme tilbake på kontorene etter koronapandemien, for da fikk vi noen felles møtepunkter som ga mening. I tillegg til dette har vi fått frem mange gode forslag som nå er en del av våre løsninger, som har hjulpet Aventia med å holde seg på toppen når det kjelder kvalitetsvurderinger i markedet. Vi syntes også det er viktig at forslagene ikke bare er basert på en stemme eller oppfatning, men har blitt tilført masse igjennom gode diskusjoner og meninger blant hele gruppa. Det gjør at de ansatte vil føle et langt sterkere eierskap til det som skjer, men også føle mer stolthet for de forslagene og løsningene man har. Men tema på møtene begrenses ikke bare til utvikling av våre løsninger. Vi kommer også frem til sosiale tiltak, forslag til kampanjer og hvordan vi skal kommunisere med våre kunder.

Aventia har nå dedikert tid til innovasjon i bedriften i to år. Selv om det er færre ideer som legges frem nå enn da vi startet, så er dagens ideer like viktige for fremtiden til vår bedrift og er med på å sikre at vi er i forkant av og følger utviklingen. Dette er jo noe vi også er utfordret på nå med de mulighetene som ligger i kunstig intelligens og automatiseringer – temaer som er veldig aktuelle for oss og flittig diskuteres.

Aventia kommer definitivt til å fortsette å dedikere tid til å jobbe med innovasjon og involvere alle de som kan involveres. Vi har forståelse for det å samle alle i samme møterom ikke er like enkelt for større organisasjoner, men vi anbefaler likevel å vurdere en organisering der alle i selskapet blir hørt. Etter vår erfaring er dette helt avgjørende.