I en tid hvor digitaliseringen stadig tar større plass, søker våre kunder etter helhetlige løsninger som kan samle alle aspekter av møteplanlegging, gjennomføring og resultater på ett sted. Hos Aventia er vi stolte av vår kapasitet til å tilby en omfattende pakke som vi kaller Aventia Totalkunde. Pakken inkluderer Aventia KommuneTV, automatisk varainnkalling og Aventia Digital Avstemning, i tillegg til integrasjoner vi har mot sak- og arkivløsningene. Dette skaper en unik og gjennomgripende løsning som plasserer Aventia i en klasse for seg i dagens marked.

Det som ofte overrasker våre kunder, er bredden i vår avanserte Digital møtehåndteringsløsning. Den går langt utover kun votering, og inneholder viktige funksjoner som automatisk varainnkalling, oppmøte, forslagshåndtering, habilitetsspørsmål, talerliste, votering, chat og sømløs håndtering av saksdokumenter og protokoller gjennom integrasjon med sak-/arkivløsningene. Denne omfattende funksjonaliteten gir politikere og administrasjon en enkelt plattform å styre alle møteaspektene fra. Trenger man støtte underveis, kan man henvende seg til én supportkanal, og faktureringen kommer fra ett sted.

En annen betydelig fordel av å være Aventia Totalkunde er at kunder kan dra nytte av rabatter på alle de inkluderte produktene man har. For eksempel, ved å inngå avtale om Aventia Digital Avstemning med automatisk varainnkalling, får man også rabatt på eksisterende KommuneTV-avtale – en avtale med betydelige kundefordeler.

Denne helhetlige tilnærmingen har også fordeler for innbyggerne. Gjennom KommuneTV-sendingen får de tilgang til videoer, taler, saksdokumenter, alle forslag, voteringsresultater, protokoller og historiske data om enkeltpolitikerne. Dette gir innbyggerne tilgang på lokalpolitikken som de aldri før har hatt – på ett og samme sted. I tillegg er vi i en tid hvor kravene til tilgjengelighet og universell utforming stadig øker, og derfor blir vår løsning og tilbud svært betydningsfullt. Innbyggerne slipper å lete gjennom ulike kilder for ulike aspekter av møtene. Løsningen vil også være et flott alternativ til tekstbaserte oppsummeringer, da det gir en grundig oversikt over de behandlede forslagene og sakene, deltakende politikeres ståsted og ikke minst utfallet av hver enkelt sak. Østlandsposten tok opp en pågående sak der fokuset var rettet mot Larvik Kommune, og det ble understreket at behovet for tilgjengelighet i offentlige dokumenter ikke kun inkluderer saksdokumenter og saker, men også forslag, og at det forventes å ha økende tilgjengelighet i kommende tider (Greger, 2023).

Det å kun presentere forslag og voteringsresultater i sanntid gjennom en storskjermvisning er utilstrekkelig. Dette blir spesielt tydelig gjennom storskjermvisningen, en funksjon tilgjengelig hos flere av våre konkurrenter, hvor man er nødt til å manuelt spole seg gjennom sakene for å fange de korte øyeblikkene av votering – uten å måtte oppsøke kommunens innsynsløsning. Derfor, med valget rett rundt hjørnet, er det en ideell anledning til å omfavne nye digitale løsninger som møter fremtidens krav, spesielt de forventningene som yngre og nyere politikere har til teknologisk utvikling. Av den grunn lanserer vi en kampanje ut året, hvor man kan benytte Aventia sin løsning fritt gjennom 2023 ved at man også forplikter seg for hele 2024. Dette gir en enestående mulighet til å ta i bruk plattformen allerede høsten etter valget, når nye politikere inntar scenen.

Lurer du på hvordan det er å bli Aventia Totalkunde? Ikke nøl med å ta kontakt. Vi tilbyr et uforpliktende tilbud og demonstrere løsningen for dere. Sammen kan vi ta steget inn i en ny æra av helhetlig og tilgjengelig møtehåndtering.

 

Fordelene oppsummert

  • Hele møtegjennomføringen i en løsning
  • Hele den politiske prosessen tilgjengelig for innbyggerne
  • En support å forholde seg til
  • En faktura
  • Rabatter og kundefordeler

 

Referanser:

Østlands-Postens innsynsseier kan få konsekvenser for 130 kommuner: https://www.journalisten.no/ostlands-postens-innsynsseier-kan-fa-konsekvenser-for-130-kommuner/564171