Politisk deltakelse og engasjement er essensielt for et levende og demokratisk samfunn. Likevel kan det ofte være utfordrende å holde tritt med de politiske møtene som påvirker vårt lokalsamfunn. Aventia har utviklet ett system som vil redusere distansen mellom politikere og innbyggere som er oppstått i samfunnet i dag, der politikere vil være mer synlig for arbeidet de utfører på vegne av innbyggerne

Vi lever i en tid der teknologi har endret måten vi kommuniserer og samhandler på. I dette skiftet har lokalpolitikk de siste årene fått mindre engasjement og som innbygger i kommunen får ikke du påvirket ditt lokalmiljø på samme måte som i ‘gamle dager’. Folk tydde til gatene, deltok fysisk på kommunestyremøter og deltok i offentlig debatt. Dette skjer ikke i dag. Det betyr at den lokalpolitiske arena må flytte seg, og det har den.

Aventia leverer i dag Kommune TV til 240 kommuner i Norge og Sverige. Kommune TV er en plattform der innbyggeren kan se direktesendinger og tidligere opptak av politiske møter, fra kommunen sine politiske organer. Gjennom denne løsningen inviteres Norges innbyggere til å få den politiske prosessen servert oversiktlig hjemme i sofaen. Frem til 2020 leverte Aventia kun videooverføringen i form av opptak og direktesendinger;

I 2020 utviklet Aventia møtebehandling-systemet, Digital Avstemning. Dette systemet flytter større deler av møtehåndteringen inn i Kommune TV, utvider tjenestene og informasjonen ut til innbyggere. Som innbygger kan du få full oversikt over politiske behandlinger; ved å trykke deg inn på alle bokmerker, taletider som er utført, forslag som er stilt, voteringer per representant og annen saksdokumentasjon. Systemet kan også integreres mot alle Noark5 arkivene og sørger for at det reduserer arbeidsmengden for kommunen og ikke motsatt. Tjenestene som leveres gjennom denne plattformen er stadig under utvikling for å imøtekomme behovene til kommunene og samler den hele politiske prosessen. I 2022 har følgende blitt tilført i Digital Avstemning:

  • Automatisk varainnkallelse
  • Behandling av koalisjoner
  • Politiker portal
  • Innlogging via ID porten

Samlet sett gir Aventia Digital Avstemning nye muligheter for politiske møter og sørger for en mer inkluderende politisk beslutningsprosess for innbyggeren til å ta del i sitt lokale miljø. Løsningen effektiviserer møtehåndteringen, gir bedre politisk åpenhet og styrker demokratiet.

Vi i Aventia er stolte av å kunne tilby disse løsningene til våre kunder og vi ser frem til å fortsette å utvikle og forbedre oss videre i tiden som kommer!