Aventia fortsetter å være markedsledende når det gjelder streaming av kommunale og offentlige møter.
Vår plattform brukes i dag av 240 kommuner og fylkeskommuner i Norge og Sverige.
Vi jobber hele tiden for at vår løsning skal sikre innbyggeren den beste muligheten for innsyn i de politiske prosesser.