Som et ledd i at Aventia har fornyet seg igjennom de siste årene har det nå også føltes naturlig med en logo og profil som illustrerer dette.
Med Aventia Digital Avstemning på plass hos mange kunder og andre spennende prosjekter rettet mot politikere og ikke minst innbyggerne, gjør at vi nå er så mye mer enn et selskap som leverer kun Web-TV løsninger. Vi leverer rett og slett hele den politiske prosessen i en plattform.
Vi har en ambisjon om å gjøre avstanden mellom politikerne og innbyggerne enda mindre enn den er i dag, og at hele den politiske prosessen skal være åpen, sikker og ikke minst lett tilgjengelig fra en plass. Men også at den skal kunne engasjere og tiltrekke seg flere unge som ønsker å ta del i politikken. Derfor vil våre løsninger alltid ha innbyggeren i fokus!

Logoen skal beskrive en play-knapp, en fast forward knapp og samtidig konturene av bokstaven «A» fra den gamle logoen. Noe vi føler både representerer hvem vi har vært, hvem vi er og hvor vi vil i fremtiden.