Hva er en tilgjengelighetserklæring?

En tilgjengelighetserklæring er et dokument som beskriver hvordan en organisasjon eller nettsted arbeider for å sikre at alle kan få tilgang til og bruke informasjon og tjenester.

En tilgjengelighetserklæring kan inneholde informasjon om hvilke standarder og retningslinjer organisasjonen eller nettstedet følger for å sikre tilgjengelighet, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme behovene til brukere med funksjonsnedsettelser. Det kan også inneholde informasjon om hvordan brukere kan gi tilbakemeldinger om tilgjengeligheten, samt hvordan organisasjonen eller nettstedet vil håndtere eventuelle klager eller henvendelser om tilgjengelighet.

Mal – WCAG-sjekkliste for utfylling av tilgjengelighetserklæring

Vår tilgjengelighetserklæring ligger vedlagt i dette innlegget. Våre KommuneTV løsninger vil støtte alle krav innen 01.februar, da vil alle våre løsninger være oppgradert til siste versjon. Det er viktig å påpeke at selv om vår løsning støtter kravet i punkt 1.2.2, så er det opp til hver enkelt kommune å gjøre en vurdering på hvilke klipp som skal tekstes og om det holder med automatisk teksting eller om man må inn å gjøre en manuell korreksjon i etterkant. Eventuelt kan man også argumentere at hvis deler av videoarkivet er lite sett på ifølge statistikk og volumet av videoer er stort, så kan det være «uhøvelig stor byrde» å følge kravet.

Når dere har fylt ut erklæringen kan url’en til dokumentet legges inn via vårt adminpanel slik at den blir synlig nederst på publikumssiden. Alternativt kan url’en sendes til post@aventia.no

Vi mener følgende tiltak kan være positive som alternativ til teksting i punkt 1.2.2 :

  • Integrasjon fra sak og arkiv system som er koblet til video. Denne viser blant annet hvilke saker og saksdokumenter som behandles i videoen.
  • Voteringsmodulen – denne viser i tillegg til saksinformasjon hvilke talere som har snakket i hver sak og hvilke resultat som ble vedtatt i hver sak. Møtereferat.
  • Opplastet vedlegg som møtereferat/møteprotokoll per arkivert sending .

I tillegg vil det kommen en funksjon i KommuneTV der publikum selv kan sende inn forespørsel på eldre arkiv klipp de ønsker teksting på. Kommunen vil da måtte vurdere om de vil innvilge forespørselen.

Vi opplever nå en del kommuner som revurderer hele tilbudet om å la videopptak ligge ut i etterkant av direktesending for å omgå kravet til teksting av innhold som ligger lengre enn 14 dager. Dette har vi fått bekreftet fra UUtilsynet at IKKE er ønskelig og i mot hele hensikten til kravet. Dette vil gjøre at man står lenger unne å oppfylle kravene til Universell Utforming og vil gjøre disse møtene mindre tilgjengelig for innbyggerne enn om man velger å ikke tekste innholdet. Når kommunen skal levere inn sin tilgjengelighetserklæring i februar vil det å ha videoer liggende i arkiv være et positivt tiltak.

Så ta kontakt for råd og informasjon om vår tilgjengelighetserklæring.

Noen relevante lenker ved utfylling :

Lovdata – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732 § 4c.Unntak fra krav til universell utforming av nettløsninger. Se spesielt punkt F i paragraf 4c om unntak for arkiver.

UUtilsynet – Spørsmål og svar om video – https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/sporsmal-og-svar-om-video/895