Supportavdelingen i Aventia  kan kontaktes mellom 08-16 på tlf: 33 80 91 19 og velg support, eller send en e-post til support@aventia.no.  

 

 

Her har du svarene på de 10 vanligste spørsmålene supportavdelingen får:

 

  1. Hva bistår supportavdelingen kundene med?

Vi bistår med feilsøking. Dette kan f. eks være lyd og bilde problemer, start av stream, kontakt med streaming pc. Opplæring i oppstart og til tider oppfriskning av bruken. Vi lager også nye brukere, setter opp live stream kanaler og bistår med administrasjon og vedlikehold.

 

  1. Hvorfor fungerer ikke lyden og hvorfor er det uønsket støy?

Lyd er noe av det mest utfordrende innenfor video generelt, da det er avhengig av både utstyr og rommet man filmer i. Den vanligste feilen er at kabelen ikke er koblet i pc-en eller at det er brudd i denne. Det kan også være at miksebordet er stilt feil, f.eks at den er “mutet”.  Støy i lyden kan skje dersom det er dårlig jording eller at lyden blir påvirket av andre frekvenser.  Vi hjelper våre kunder med å sette sammen det mest egnede utstyret for deres bruk og lokale.

 

    3. Jeg har Windows 7 på streaming PC-en, burde jeg oppgradere?

Ja, Microsoft slutter å supportere og oppdatere Windows 7. Vi anbefaler Windows 10 for å sikre en mest mulig stabil løsning.

 

  1. Jeg har et svart bilde på sendingen, hva er galt?

Dette er et vanlig spørsmål. Det kan være flere grunner til dette. Årsaken kan være at kamera ikke er tilkoblet streaming pc-en, at kamera er skrudd av eller ikke har strøm, eller at kamera er koblet til feil inngang på pc-en.

 

  1. Bør jeg følge opp samme sak, men samme kontakt på support?

Det er en fordel at en åpnet sak som ikke er fullført, fullføres av den samme kontaktpersonen på support for å effektivisere behandlingstiden.

 

  1. Hvilken nettleser støtter dere?

Vi støtter nesten alle moderne nettlesere, men anbefaler ikke eldre internet Explorer versjoner da disse mangler visse funksjoner for optimal visning.

 

    7. Kan jeg laste ned en sending?

Ja, du kan både laste ned og laste opp sendinger. Dette er spesielt fint for de kundene som har brukt video før de begynner med vår plattform og har materiale de ønsker å videreføre.

De kan også laste ned rett etter en direkte sending for å lagre det i arkiv for videre bruk i den kategorien kunden selv ønsker, slik at det er lett tilgjengelig for seer.

 

   8. Hvorfor er det ekko på Live- sendingene?

Hvert kamera er tilknyttet en egen lydkilde. Hvis du spiller av 2 kameraer samtidig, spiller du også av flere lydkilder samtidig. Dette vil skape et ekko. Løsningen er å spille av et kamera av gangen når man tester lyd og bilde

 

  1. Er det vanskelig å lære seg å streame gjennom deres plattform?

Nei. Alle nye kunder får tilbud om en 2- delt opplæring. Både i streaming og arkivbehandling. De får også en brukermanual og vi er også tilgjengelig for spørsmål i ettertid der det skulle være behov for det. Vår erfaring er at de aller fleste synes det er lett å komme i gang og at man ikke trenger teknisk kompetanse for å bruke løsningen.

 

  1. Er det dere som installerer utstyret hos oss? 

Vi kan installere utstyr dersom det er ønskelig, ta kontakt med vår salgsavdeling for et tilbud basert på avstand og antall timer.