Ring oss: +47 33 80 91 19

Vefsn Kommune

Vefsn (sørsamisk: Vaapste) er en kommune på Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nordvest mot Leirfjord, i nord og øst mot Hemnes, i sørøst mot Hattfjelldal, i sør mot Grane, og i vest mot Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug. Den første bosetningen i Vefsn kan spores tilbake til steinalderen. Blant annet er Norges eldste ski funnet i Drevja. Vefsn dukker også opp i historien om hvordan Torolv Kveldulvsson krevde «finnskatten» i Egils soga, og den dag i dag bærer veistykket mellom Storsmedseng og Litlsmedseng ved Fustvatnet navnet «Toraveien».

Vefsn kommune ble opprettet i sin nåværende form 1837 som et følge av de nye formannskapslovene og omfattet også det som nå er kommunene Hattfjelldal og Grane. Disse ble skilt ut som egne kommuner i 1862 og 1927. Tettstedet Mosjøen vokste gradvis frem som sentrum i regionen og fikk derfor ladestedsrettigheter i 1874 og var egen bykommune i åra 1875-1961. I 1866/1867 ble det opprettet et engelsk eid sagbruk (Engelskbruket) på Halsøy som tok ut store tømmermengder fra distriktet. Sagbruket representerte den første industrialiseringen av kommunen. Uttak av store tømmermengder gjorde også at båtbygging var en viktig næringsgren i kommunen. I årene 1903 til 1921 bygget man heldekkede seilbåter ved Skandfers baadbyggeri ved Kulstadsjøen.

Den andre store bølgen med industrietablering kom etter 2. verdenskrig, med etableringen av Nord-Norges Salgslag i 1945 og aluminiumsverket Mosal, nå Elkem Aluminium og Mosjøen Veveri på 50-tallet. Samtidig pågikk det store vannkraftutbygginger i distriktet. Kommunen ble dannet i sin nåværende form i 1963 ved å slå sammen daværende Vefsn kommune (som omfattet den sørlige delen av dagens kommune) med kommunene Mosjøen, Drevja og Elsfjord.

KommuneTV

Til dette prosjektet har vi levert produktet KommuneTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne sende kommunestyremøter direkte over internett. Med vårt grensesnitt kan man enkelt bytte mellom ulike kameravinkler og følge med akkurat der man selv ønsker. Sier ordføreren noe interessant? Eller er det kanskje mer interessant å høre hva folk i salen sier? Alt er bare et tastetrykk unna.

Løsningen er integrert med dokumentstyringssystemet til kunden slik at man enkelt kan koble sending og sak. Dette gjøres sømløst i vårt unike administrasjonsgrensesnitt raskt og enkelt. Dette gjør at du som kunde da frigjør tid som bedre kan brukes på andre formål.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet. Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.

Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.