Ring oss: +47 33 80 91 19

Sparebank 1

SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 %), samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10 %). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring (som inkluderer Unison Forsikring), ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) som inkluderer: Conecto (100 %) og Actor Fordringsforvaltning (100 %).

I tillegg eier SpareBank 1 Gruppen AS 93,4 % i SpareBank 1 Markets, samt er deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA.

SpareBank 1 Gruppen har også administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen, der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentra innenfor Læring (Tromsø), Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger).
SpareBank 1-bankene deltar i stor utstrekning i utviklingsarbeidet på fellesarenaen. SpareBank 1 Gruppen ble etablert i 1996.

Løsningen ble levert til Sparebank 1 – Nord Norge.

WebTV

Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne enten sende direktesendinger eller å sende stream fra gamle opptak rett ut på internett. Med et avansert administrasjonspanel i bakgrunn har man store muligheter; gjøre direkte redigering av film, dele opp i kapitler og små justeringer som gjør at du vil effektivt kunne få publisert dine filmer.

Med full statistikk på visninger, besøkende, trafikk og hvilke klipp som er populære kan du raskt danne deg et bilde av hva dine besøkende er interessert i – kobler man så løsningen opp mot sosiale medier kan man raskt få på plass en god kundeintegrasjon.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet. Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.

Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.