Ring oss: +47 33 80 91 19

Nasjonal barnehagekonferanse

|Comments are Off
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet inviterer til en konferanse om barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Konferansen går 28- og 29. januar 2014. Konferansen er først og fremst for rådmenn, ordførere og andre lokale politikere, barnehageansvarlige i...

Mat og landbruk 2014

|Comments are Off
Landbrukssamvirkets årlige konferanse Mat og landbruk går av stabelen 14.-15. januar 2014, Clarion Airport hotel, Gardermoen. Her møtes tillitsvalgte, ansatte og landbruksinteresserte til faglig påfyll. Norske og utenlanske foredragsholdere vil kaste lys over muligheter for norsk...

200 år med grunnloven

|Comments are Off
Tre hovedspørsmål har vært sentrale for Forskningsrådets satsing til grunnlovsjubileet: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år i omdanning fra borgerlig frihets- og rettsstat til velferdsstat? Hva er dagens konstitusjonelle utfordringer og dilemmaer?...

Landskonferansen for PPT

|Comments are Off
Årets konferanse åpnes av Statssekretær Birgitte Jordahl. Foredragsholdere og kommentatorer er filosof Tore Frost, PP-rådgiver Nils Breilid, førsteamanuensis Anne Dorthe Tveit, seniorforsker Henrik Syse, skolesjef Eli Gundersen, leder av PP-tjenesten Bjørg T. Klokk og...

UNIO-konferansen 2013

|Comments are Off
Statsminister Erna Solberg er en av de som kommer på Unio-konferansen 2013. Konferansen er 12. og 13. desember på Sundvolden Hotel og starter kl. 10.45. Konferansen er en samling for inviterte tillitsvalgte i Unio sine medlemsforbund. «Framtida står for døra – hva nå?» er...

Noradkonferansen 2013

|Comments are Off
Utenriksminister Børge Brende, Unicefs generaldirektør Anthony Lake, Amina J. Mohammed, FNs spesialrådgiver for utviklingsplanlegging etter 2015 og H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit er blant innlederne når norsk bistand til helse og utdanning tas opp på årets Norad-konferanse...

Norges Bryteforbund

|Comments are Off
Norges bryteforbund ble stiftet 20. desember 1913 og består i dag av fire undergrupper – bryting, sumo, håndbak og sandbryting. I Norge er det i dag 30 bryteklubber, og på verdensbasis er det rundt regnet 20 millioner utøvende brytere. Norges bryteforbund har valgt å gå for en...

Finansforbundet – Landsmøte 2013

|Comments are Off
Landsmøtet er Finansforbundet øverste politiske organ og avholdes hvert tredje år. Det består av 153 valgte representanter; 102 representanter fra bedriftsavdelingene og 51 fra geografiske avdelinger. Landsmøtet behandler og vedtar forbundets politiske program for de neste tr...

Paratdagen 2013

|Comments are Off
Hold av ettermiddagen den 14. november. Da inviteres alle medlemmer i Parat til å delta på et storstilt arrangement med Alex Rosén og Eirik Newth. Og siden vi ikke greier å samle alle medlemmene et sted, lager vi like godt en «festforestilling», med både nyttig og...

Paratkonferansen 2013

|Comments are Off
Årets konferanse handler om pensjon. Vi ønsker med denne konferansen å fokusere på status for pensjonsreformen, hvordan endringene virker og peke på utfordringer og behov for korrigeringer av reformen. Pensjon vil bli en del av samfunnsdebatten i de kommende årene. Parat ønsker...