Ring oss: +47 33 80 91 19

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ærlig og dopingfri idrett.

Dette gjør de gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidoping-relaterte tema.

Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

På hovedkontoret på Ullevaal stadion i Oslo er det 14 ansatte. I tillegg har de åtte regionskoordinatorer, dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt i hele landet. De jobber og tar oppdrag for Antidoping Norge ved siden av sitt daglige virke.

Video opptak

Vi var på plass og gjorde både opptak så vel som produksjon av filmmateriale. Dette materialet vil så benyttes av Antidoping Norge ved en senere anledning.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet. Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.

Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.