Aventia sin förnyingsprocess

Aventia har som ett led i sin förnyingsprocess valt att ta fram en logotype. Aventias nya Digitala omröstningssystem är nu på plats hos många av våra kunder och gör oss till en aktör som inte endast levererar streamingtjänster utan även en aktör som erbjuder möjlighet till votering i politiska sammanhang. Vår ambition är att minska [...]