Aventia har som ett led i sin förnyingsprocess valt att ta fram en logotype.

Aventias nya Digitala omröstningssystem är nu på plats hos många av våra kunder och gör oss till en aktör som inte endast levererar streamingtjänster utan även en aktör som erbjuder möjlighet till votering i politiska sammanhang.

Vår ambition är att minska avståndet mellan politiker och invånare och att hela den politiska processen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Vår ambition är också att fler unga ska bli intresserade av lokal politik.

Vår nya logotype gestaltar en play-knapp, en ”fast forward” knapp och konturerna av bokstaven ”A” vilken härstammar från vår tidigare logotype. Den nya logotypen representerar vilka vi har varit, vilka vi är och vilka vi önskar att vara i framtiden.