Ring oss: +47 33 80 91 19

The Scandinavian 8 Million City

3 land, 4 storbyregioner, 2 hovedsteder – dette er The Scandinavian 8 Million City. 14 partnere på strekningen Oslo-Gøteborg-København arbeider sammen for bygging av en ny og moderen jernbaneløsning for passasjerer og gods.

The Scandinavian 8 Million City er et non profitt offentlig finansiert utviklingsprosjekt støttet av Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak programmet. 50% av finansieringen kommer herfra og de resterende 50% dekkes av prosjektets 14 partnere. Prosjektet har et totalbudsjett på 2,9 millioner euro og vil pågå til høsten 2014.

Prosjektet bygger videre på kunnskapsgrunnlaget fra de to foregående interregprosjektene COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) avsluttet 2007 og COINCO North, avsluttet høsten 2011. COINCO konsortiet hadde sitt utspring i Den Skandinaviske Arena (DSA) og var ledet av Berlin og København. Samarbeidet ble avsluttet med en seremoni i Oslo rådhus, der partnerne signerte ”The COINCO Charter” og forpliktet seg til å samarbeide om en rekke tiltak for å skape en av verdens mest konkurransedyktige regioner.

Da det på et senere tidspunkt ble besluttet å søke penger til et oppfølgingsprosjekt, var det enighet i de skandinaviske beslutningsorganene (Göteborg – Oslo samarbeidet og DSA) at det ville være mer hensiktsmessig å organisere opp et skandinavisk prosjekt. Dette ble bakgrunnen for det skandinaviske prosjektet COINCO North som ble avsluttet høsten 2011.

På rådsmøtet i Göteborg – Oslo samarbeidet høsten 2010 ble det gitt klarsignal for videreføringen av COINCO. Målet er å fortsette utviklingen av det regionale samarbeidet med Göteborg og Öresund og sørge for utbygging av Høyhastighetstog og en skinnebasert godskorridor mellom Oslo og København. Det nye prosjektet har fått navnet ”The Scandinavian 8 million city”.

Prosjektet ble levert i samarbeid med Trippel-M Levende Bilder AS.

Løsningen kan sees her: http://8millioncity.aventia.no/webtv/

WebTV

Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne enten sende direktesendinger eller å sende stream fra gamle opptak rett ut på internett. Med et avansert administrasjonspanel i bakgrunn har man store muligheter; gjøre direkte redigering av film, dele opp i kapitler og små justeringer som gjør at du vil effektivt kunne få publisert dine filmer.

Med full statistikk på visninger, besøkende, trafikk og hvilke klipp som er populære kan du raskt danne deg et bilde av hva dine besøkende er interessert i – kobler man så løsningen opp mot sosiale medier kan man raskt få på plass en god kundeintegrasjon.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet.

Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.
Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.