Fler och fler kommuner får upp ögonen för smidiga och digitaliserade lösningar för att minimera arbetsmängd och öppna upp för insyn för medborgarna i kommunen.
I Sverige sänder ca 200 kommunen live direkt från sina kommunfullmäktige möten. De flesta kommuner väljer idag att sända live genom att låta en extern videoproducent komma och filma mötet.

Men i Markaryd i Småland har man valt att lösa denna biten på ett lita annat sätt, genom att installera fasta kameror i salen där kommunfullmäktige äger rum kan kommunen sänka kostnaderna rejält.  Det är sedan kommunsekreteraren Margareta Persson-Larsson som har ansvar för att starta och stoppa sändningen under mötets gång.
Något som enligt henne själv inte innebär någon större arbetsmängd och har fungerat problemfritt.
Speciellt då hela dagordningen och alla ärenden med relevanta dokument kan hämtas ut direkt ifrån kommunens befintliga ärendehanteringssystem.

I Markaryd använder kommunen ärendehanteringssystemet Evolution från Ess vision. Ett system som idag är helintegrerat mot Aventias Webb TV lösning.
Med hjälp av denna modul blir publiceringen av klipp från mötet effektiviserat och automatiserat, Man slipper allt manuellt jobb med att namnge klipp. Här kan man enkelt lägga till bokmärken, titlar, partitillhörighet m. m och man får en mer effektiv och översiktlig sändning.
Kommunens invånare har även här möjlighet att hämta ut alla relevanta dokument som är knutna till ärendet direkt ifrån kommun TV plattformen
Integration kräver väldigt lite förkunskap och sparar kommunen för mycket tid och arbete med publicering.
Följande information hämtas direkt ut ifrån ärendehanteringssystemet.

• Ärende information
o Titel på ärendet
o Ärendets nummer 01/18
• Utskottets information – (Hämtar in all relevant information)
o Utskottets namn (tex kommunfullmäktige)
o Utskottets ID
o Möte ID
o Mötets datum
o Mötets tid
o Mötesplats
• Dokumentet (bilagor till ärendet) – (Alla dokument som är knutna till det specifika ärendet)
o Dokument nedladdningsbara.
• Representantinfo
o Namn
o Partitillhörighet