YouTube är en märkesvara och plattform som används flitigt globalt idag. Både av privatpersoner som sätter upp sina egna YouTube kanaler, men också av företag och kommuner som använder den som sin prefererade videoplattform for både videoarkiv och direktsändningar.

YouTube står for nästan 50% av all internettrafik  i dag, och är naturligtvis en viktig arena oavsett om det er med eget videoinnehåll, eller med reklamplats.

YouTube är gratis, detta gör att många företag och kommuner kan komma igång enkelt med livesändning även med små resurser.

Så varför skal man då välja bort YouTube till fördel for Aventia KommunTV

Du har liten kontroll över hur din video framstår

Bakdelen med at YouTube är gratis är att plattformen är reklamfinansierad, något som bidrar till att om du publicerar en video som ligger öppen för allmänheten så har du lite eller ingen kontroll på hur din video framstår.  Även om du embeddar videon in på egen hemsida så kan det du tänker är erat eget innehåll framstå som något helt annat.

YouTube märkesvaran kan förvirra tittarna

Undersökningar visar att folk lätt kan bli förvirrade av själva märkesvaran Youtube på andra företags videor. Vem äger egentligen innehållet?

Relaterade videor är inte alltid videor du vill associeras med

Här är kanske den allra viktigaste aspekten till varför man bör välja en politisk oavhängig plattform. När företag och kommuner sänder live på Youtube eller publicerar till arkiv så har man ingen kontroll på vilka andra videor som ligger som förslag upp i högra hörnet, är dem kanske tom några gånger stötande och direkt olämpliga för din målgrupp?  Är det innehåll som du vill att dina videor skall associeras med? Här kan man tom riskera att skada sin egen märkesvara.

Vad slags kontroll har man över YouTubes användning av publicerat innehåll?

Det får man nästan göra upp sin egen mening om men i Youtubes användarvillkor så finner man följande