Digital delaktighet i politiken är ett begrepp som är högaktuellt dessa dagar, speciellt med tanke på de nya webbdirektiven som står för dörren

Idag sänder Karlskrona kommun live ifrån kommunfullmäktige i en ny utformning.  Karlskrona kommun har haft en önskan om att plattformen dem använder till att sända politiska möten i skall ha ett större användningsområde än bara just detta ändamål.

Det pratades om en Play kanal där kommunen kan publicera olika samhällsnyttiga videor som är relevanta för invånarna. Här nämns informationsfilmer, seminarier som berör olika teman, hälsningar från kommunledningen, intervjuer med anställda och medborgare i olika format. Som exempel på videor som är tilltänkta den nya play kanalen

Universell utformning

Play kanalen är uppbyggd efter de nya webbdirektiven och stöttar WCAG tilltag på AA nivå med inbyggd textningsfunktion och möjlighet för dövtolk. Vi som står bakom denna lösning jobbar kontinuerligt och aktivt med att anpassa lösningen så att alla till trots av eventuella funktionshinder skall kunna ta del av den politiska debatten.

Vi hoppas att Karlskrona kommun blir nöjda med den nya kanalen och lägger upp massa videor som kan göra nytta för invånarna.

Vi är som vanligt med på att heja fram ökad medborgardialog