I Aventia är vi upptagna av att kunna leverera lösningar som enkelt kan integreras mot flest möjliga andra system. Därför har vi tillsammans med Q-Enter utvecklat en sömlös integration som knyter ihop Web-Tv och voteringssystemens gränssnitt. Denna integrationen och samarbetet har resulterat i många nöjda gemensamma kunder och vi är glada över att kunna erbjuda kommuner de bästa funktionerna ifrån de två fristående systemen.

Debatt & Voterings-stödet Plenum har utvecklats av Q enter AB i egen regi sedan 2003.
Plenum är ett fullfjädrat system för att hantera parlamentarisk debatt och beslut med integrering av ledamotsregister, närvarohantering, stöd för web-tv och mikrofoner samt med plattformsoberoende enheter för ledamöter. Systemet är utvecklat i tätt samarbete med våra kunder kontinuerligt sedan 2003 med deras krav på möteshantering.

 

Plenum har en XML modul som hanterar att skicka all debattinformation till externa klienter vilket gör att man enkelt kan låta andra system ta del av live-data från Plenum.

Aventia har i sitt system en färdig modul för att kunna hantera och ta emot data från Plenum och direkt publicera och indexera webbsändningarna.

 

Tillsammans med AutoQ kan vi också skapa en automatisk kameraproduktion för er, där plenum styr mixer och kameror beroende på talare och debattläge.