Ring oss: +47 33 80 91 19
  • Som kunde av Aventia AS kan du fritt laste opp filer til din konto, dette er da filer som vil publiseres på internett og følgelig kan ikke Aventia AS garantere at konfidensiell informasjon ikke publiseres. Dette er det du som kunde som selv må være varsom og oppmerksom på. Vi kan ikke holdes ansvarlig om du som kunde ved en feiltakelse publiserer interne filer som ikke var ment for offentlig publisering. Konsekvensene for publisering og tilgjengeliggjøring tilfaller deg som kunde.
  • Du forstår at filer som er publisert på internett ikke enkelt kan trekkes tilbake. Selv om du raskt fjerner feilpubliserte filer kan det fremdeles være at publikum har rukket å laste ned disse og spredt disse videre. Aventia AS har ingen mulighet til å fjerne filer som har spredt seg utenfor våre løsninger.
  • Ved at man publiserer film- og lydklipp igjennom våre løsninger for offentligheten, forstår du samtidig at det som publikum ser på skjermen sin, kan også kopieres av de samme personene. Aventia AS kan ikke ta ansvar for at innhold blir kopiert under offentlige sendinger.
  • Du som kunde er selv ansvarlig for din egen brukerkonto. Alt som blir publisert på den kontoen er kundens ansvar. Det vil si at du vedgår å representere, eier eller har de nødvendige rettighetene eller avtalene for å publisere filene på internett.
  • Du innehar nødvendige rettigheter for å bruke tredjepartsinnhold, eksempelvis musikk, filmklipp, bilder eller andre filer. Vær varsom på at ønsker man å inkludere innhold som man ikke selv innehar rettigheter til, må man på forhånd ta kontakt med de nødvendige rettighetshavere og få avklart dette. Aventia AS tar ingen ansvar for de overskridelser på kopirettigheter og andre rettighetslover som kunden misligholder. Ansvaret for dette ligger helt og holdent hos kunden.
  • Aventia AS forbeholder seg retten til å fjerne filer som vi blir gjort oppmerksom på inneholder kopibeskyttet innhold som det ikke foreligger noen klar referanse for. Dette gjøres i de tilfeller rettighetshaver tar kontakt direkte med oss. Skulle slikt skje, vil du som kunde bli fakturert for den ekstra jobben det er for oss å manuelt gå inn i systemene og fjerne disse filene.
  • Ved kontinuerlig brudd på kopirettigheter og publisering av innhold som skrider mot gjeldende lovverk risikerer du at vi må fakturere deg for merarbeidet som dette kan medføre oss. Vi gjør samtidig oppmerksom på at publisering av innhold du ikke har rettigheter til er forbudt ved norsk lov. Før du setter i gang med publisering av klipp bør du sette deg inn i det gjeldende regelverket for kopirettigheter.