Ring oss: +47 33 80 91 19

Volvo Intranett-TV

|Comments are Off
Volvo er latin og betyr «jeg ruller». Svenska Kullagerfabriken (SKF) dannet et datterselskap i 1915 som het Volvo. Varenavnet Volvo ble brukt som et varemerke på et sporhjullager. Navnet Volvo forsvant på hjullager trolig allerede i 1919. 25. juli 1924 fattet Assar Gabrielsson og...

Hvaler Kommune

|Comments are Off
Hvaler er en øykommune beliggende sørvest i Østfold, ytterst i Oslofjorden, på østsiden av fjorden, syd for Fredrikstad. Kommunen består av 833 øyer, holmer og skjær over 20 m². Største tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, som ligger på Kirkeøy. Fra Skjærhalden til...

Wowza Media Server 3 lansert

|Comments are Off
Wowza Media Server 3 er neste generasjon av Wowza sin prisbelønte streaming-server som gir et godt fundament for streaming. Wowza gir en eksepsjonell god ytelse på direktesendinger og tilbyr nå funksjoner som adaptiv bitrate (ABR) streaming, du har nå også muligheten til å kunne...

Norsk Sykepleierforbund

|Comments are Off
Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500...

Army Summit

|Comments are Off
Army Summit 2010 hadde fokus på ulike langsiktige, men relevante fremtidsscenarioer for den norske Hæren med hovedvekt på befolkningsvekst. I år vil Army Summit sette fokus på nær fremtid og se nøyere på hva Hæren skal brukes til etter at norske soldater har redeployert fra...

Oslo kommune

|Comments are Off
Oslo kommune med sine mange innbyggere valgte vår WebTV-løsning når de ønsket å invitere innbyggerne med på sine kommunemøter. Dette ble snart en populær tjeneste og er i dag godt besøkt. Sendinger fra bystyrets møter er en del av et større utviklingsprosjekt hvor målet er ...

Kommunestyre på nett

|Comments are Off
Etter at fler og fler husstander har fått gode linjer hjem, så har også muligheten for å nå ut til innbyggerne utvidet seg. For hvem i dag leser referater av kommunestyremøter, eller har tid til å dukke opp når disse avholdes? Mange har problemer nok med å få tiden til å strekke...