Ring oss: +47 33 80 91 19

HD vs SD

|Comments are Off
Tenk deg at du har et ark på størrelse med et postkort, og du blir bedt om å tegne en blomst på det. Du får valget mellom en tegnestift eller en skarp blyant.  Hvis du velger tegnestiften kan bildet på ingen måte inneholde like mange detaljer som du klarer å få til med en skarp...

Ung 3.0

|Comments are Off
I 2011 ble konferansen Ung 3.0 arrangert for tredje gang. De to forrige konferansene i 2007 og 2009 samlet hver mer enn 250 deltakere med bakgrunn fra skole og bibliotek. Vi erfarer at det kommer deltakerne fra hele landet, samt fra våre naboland. 30. – 31. mars er det duket for...

Mediebedriftenes Landsforening

|Comments are Off
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile...

Eiendomsmegler 1

|Comments are Off
Selskapene i EiendomsMegler 1-alliansen samarbeider gjennom selskapet EiendomsMegler 1 Norge AS. EiendomsMegler 1 Norge AS har ansvar for koordinering av alliansens nasjonale aktiviteter. Vi arbeider med oppgaver som nettsider, merkevare, koordinering av faglige utvalg og...

Delta

|Comments are Off
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta forener medlemmenes individuelle ønsker og kollektive behov. Delta har ca 63.000 medlemmer i både privat og offentlig sektor, innenfor en rekke...