Ring oss: +47 33 80 91 19

Erfaringskonferanse, Kommunalt døgntilbud (2015)

|Comments are Off
Helsedirektoratet og KS arrangerer erfaringskonferanse om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for å gi mulighet til å dele erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter. Hovedtema: erfaringer med samarbeidsavtaler, tverrfaglig samarbeid og fastlegens rolle, veien videre....

Servicekonferansen (2014)

|Comments are Off
Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig. WebTV Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd...

Mat og landbrukskonfeeransen 2014

|Comments are Off
Mat og Landbruk anses å være landbrukets store konferanse med faglig påfyll, samt aktuelle politiske saker for landbruk, næringsmiddelindustri og handel.  Nasjonale utfordringene i skjæringspunktet mellom politikk og marked står på agendaen på konferansen imorgen. Mat-og...

Northern Lights 2014

|Comments are Off
På vegne av Nordisk Ministerråd har en gruppe nordiske forskere analysert resultatene fra TIMSS og PIRLS 2011. Analysen understreker hva nordiske landene kan lære av hverandre og hvordan vi kan bruke studiene til å videreutvikle våre respektive nasjonale utdanningssystemer ....

NDC 2014

|Comments are Off
Vi er på plass og dekker Norwegian Developer Conference. Som tidligere med opptak av de ulike konferansene som går, og når opptakene er gjort vil alle filmene bli publisert på NDC sine nettsider. NDC er Norges største konferanse dedikert til. NET og Agil utvikling og konferansen...

Kornkonferansen (2014)

|Comments are Off
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar når Norges Bondelag og Norske Felleskjøp setter aktuelle politiske og faglige utfordringer på dagsorden onsdag 29. januar. Videre skal vi høre om at kornproduksjon er en av grunnsteinene i Norsk landbruk v/Nils T. Bjørke etter at...

Nasjonal barnehagekonferanse

|Comments are Off
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet inviterer til en konferanse om barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Konferansen går 28- og 29. januar 2014. Konferansen er først og fremst for rådmenn, ordførere og andre lokale politikere, barnehageansvarlige i...

Mat og landbruk 2014

|Comments are Off
Landbrukssamvirkets årlige konferanse Mat og landbruk går av stabelen 14.-15. januar 2014, Clarion Airport hotel, Gardermoen. Her møtes tillitsvalgte, ansatte og landbruksinteresserte til faglig påfyll. Norske og utenlanske foredragsholdere vil kaste lys over muligheter for norsk...

Landskonferansen for PPT

|Comments are Off
Årets konferanse åpnes av Statssekretær Birgitte Jordahl. Foredragsholdere og kommentatorer er filosof Tore Frost, PP-rådgiver Nils Breilid, førsteamanuensis Anne Dorthe Tveit, seniorforsker Henrik Syse, skolesjef Eli Gundersen, leder av PP-tjenesten Bjørg T. Klokk og...

UNIO-konferansen 2013

|Comments are Off
Statsminister Erna Solberg er en av de som kommer på Unio-konferansen 2013. Konferansen er 12. og 13. desember på Sundvolden Hotel og starter kl. 10.45. Konferansen er en samling for inviterte tillitsvalgte i Unio sine medlemsforbund. «Framtida står for døra – hva nå?» er...