Ring oss: +47 33 80 91 19

Sør-Odal Kommune

Sør-Odal er en kommune i Odalen i Hedmark. Kommunen grenser i nord mot Nord-Odal og Grue, i øst mot Kongsvinger, i sør mot Eidskog og i vest mot Nes. Kommunen er delt inn i 102 matrikkelgarder fordelt på de tre sogna Strøm, Ullern og Oppstad. Bygdenavnet uttales o´daɳ. En person fra Odalen kalles en odøling.

Sør-Odal ligger i Glåmas dal mellom Vinger og Romerike. Glåma, ofte bare kalt «elva» lokalt, renner først i nordvestlig retning gjennom bygda Strøm. Ved Os gjør elva en skarp sving og fortsetter å renne gjennom bygda Ullern sørvestover mot Akershus. På Os renner også Oppstadåa ut i Glåma. Oppstadåa, som også kalles ved det eldre navnet Osa, kommer fra Storsjøen og kan renne begge veier gjennom bygda Oppstad.

Det meste av bebyggelsen i Sør-Odal er konsentrert langs Glåma og Oppstadåa og rundt Storsjøen. Viktige sideelver til Glåma med nærliggende bebyggelse er Sageråa, Sloa, Oppstadåa, Dysta, Skyrudbekken, Mellandsåa, Manga, Hørrjua og Sæteråa. I tillegg er det bebyggelse langs Størja og Kugga som renner ut i Storsjøen og rundt Dølisjøen som er kilden til elveløpet Sloa.

KommuneTV

Til dette prosjektet har vi levert produktet KommuneTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne sende kommunestyremøter direkte over internett. Med vårt grensesnitt kan man enkelt bytte mellom ulike kameravinkler og følge med akkurat der man selv ønsker. Sier ordføreren noe interessant? Eller er det kanskje mer interessant å høre hva folk i salen sier? Alt er bare et tastetrykk unna.

Løsningen er integrert med dokumentstyringssystemet til kunden slik at man enkelt kan koble sending og sak. Dette gjøres sømløst i vårt unike administrasjonsgrensesnitt raskt og enkelt. Dette gjør at du som kunde da frigjør tid som bedre kan brukes på andre formål.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet. Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.

Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.