Ring oss: +47 33 80 91 19

Søndre Land Kommune

Søndre Land kommune ligger i Oppland. Den grenser i nord til Nordre Land, i nordøst til Gjøvik, i øst til Vestre Toten, i syd til Gran, i sydvest til Ringerike og i vest til Sør-Aurdal. Kommunen hører til landskapet Land.

Kommunen omfatter områdene på øst- og vestsiden av den nordre del av Randsfjorden, som ligger på 134 m. o. h.. Herfra stiger landet bratt til skogkledte åser på begge sider av sjøen, slik at mesteparten av kommunen ligger mellom 300 og 600 m. o. h. Det høyeste punktet er Vesle Skjellingshovde (860 m. o. h.). Ved breddene av Randsfjorden finnes en del dyrket mark, mens resten av kommunen for det meste består av skog og myr. Av kommunens areal på 728 km2 er omtrent 9% ferskvann, 8% myr, 76% skog og 4% jordbruksareal.

Foruten Randsfjorden finnes det også en del mindre sjøer; de viktigste er Landåsvatnet og Trevatna. De viktigste elvene er Landåselva, Lomsdalselva og Fallselva, som alle renner ut i Randsfjorden. Det meste av kommunen tilhører Randsfjordvassdraget, men mindre områder i øst har avløp mot Mjøsa, og områdene lengst i vest tilhører Begnavassdraget.

KommuneTV

Til dette prosjektet har vi levert produktet KommuneTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne sende kommunestyremøter direkte over internett. Med vårt grensesnitt kan man enkelt bytte mellom ulike kameravinkler og følge med akkurat der man selv ønsker. Sier ordføreren noe interessant? Eller er det kanskje mer interessant å høre hva folk i salen sier? Alt er bare et tastetrykk unna.

Løsningen er integrert med dokumentstyringssystemet til kunden slik at man enkelt kan koble sending og sak. Dette gjøres sømløst i vårt unike administrasjonsgrensesnitt raskt og enkelt. Dette gjør at du som kunde da frigjør tid som bedre kan brukes på andre formål.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet. Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.

Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.