Ring oss: +47 33 80 91 19

Vårt nyeste produkt er rettet mot skolesektoren og er da en videreføring av vårt WebTV-konsept. Her er produktet strømlinjeformet inn mot en undervisningssituasjon slik at elevene vil kunne følge forelesningene fra flere steder enn bare i klasserommet. Dette er også til stor nytte når man ønsker å repetere noe.

Ta skoleundervisningen inn i fremtiden og møt elevene der de befinner seg. Ved å innføre en strømmemulighet vil man også stå klart til å utvikle nye skolekonsepter som fjernundervisning. Elevene er mer mobile i dag – verden er utgangspunktet. Ikke bli akterutseilt av andre skoler; se hvilke muligheter man åpner ved å bruke slike løsninger.

Kapittelinndeling slik at man enkelt kan differensiere mellom ulike emner eller seksjoner av en forelesning. Dette er til stor nytte for eleven når denne senere ønsker å repetere før eksamen.

På en skole er det gjerne mange forelesninger samtidig, i stedet for at man da lister opp alle rommene får man en rask oversikt over hvor det er aktive sendinger. Raskere og mer intuitivt å finne frem.

Forelesninger kan ha flere ulike kilder. Typisk kan man gjerne ha et SmartBoard, et hovedkamera for hele området læreren beveger seg på og et utsnitt fra maskinen som læreren bruker.

Pålogging mot Feide er integrert i vår løsning. Dette gjør det raskt og effektivt å komme i gang med en SkoleTV-løsning hvis skolen benytter seg av Feide som pålogging- og kontrollsystem.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt SkoleTV og hvordan dette kan fungere for din utdanningsinstitusjon!

Løsningen viser da siste klipp som er publisert – dette kan da enkelt justeres med et klikk for å vise de mest populære klippene som ligger publisert. Rask oversikt med mulighet for å justere på sorteringen til hvordan dette vises.

Finn raskt frem til det mest populære klippet innenfor valgt kategori – eller velg å finne frem til det korteste klippet.

Vår løsning kommer med integrert språkstyring. Har du behov for å tilby løsningen til mennesker som snakker andre språk enn Engelsk og Norsk? Ikke noe problem – det er mulighet for å kunne skrive egne oversettelser og innføre flere språk. Snakk med oss om denne muligheten så kommer vi frem til hva som er den mest optimale løsningen.

Integrert med Crestron Styringssystemer

Crestron leverer styringssystemer til alt fra lyd, nettverkssystemer til lys og presentasjon. Deres systemer er benyttet både i bedriftsmarkeder, offentlige instanser, helsesektor så vel som i det øvre siktet av hjemmemarkedet. Løsningene er kontrollerbare igjennom ulike API-løsninger og det er dette vi har tuftet vår løsning på.

ATEA har utviklet frontend-integrasjonen mens vi har utviklet backend-integrasjon mot våre systemer. Kombinert har dette da resultert i et kontrollsystem som kjører på iPad slik at man enkelt kan styre systemet. Denne iPaden blir da plassert i en holder i det rommet den tilhører for å fungere som et styringssystem – ikke bare for strømmeløsningen men også for AV-løsninger og lys.

Utvalgt prosjekt

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen har gått for en full løsning som da inkluderer strømming fra 69 ulike klasserom – med flere kilder. Strømmene er tilgjengelig for elever ved skolen etter at de har logget seg på med Feide – en integrasjon som da er tilgjengelig for vår WebTV-/ og SkoleTV-plattform.