Ring oss: +47 33 80 91 19

Oslo kommune

Oslo kommune med sine mange innbyggere valgte vår WebTV-løsning når de ønsket å invitere innbyggerne med på sine kommunemøter. Dette ble snart en populær tjeneste og er i dag godt besøkt. Sendinger fra bystyrets møter er en del av et større utviklingsprosjekt hvor målet er å gjøre bystyrets møter og behandling av saker enklere og mer tilgjengelig for Oslos innbyggere. Det er Bystyrets sekretariat som har ansvar for sendingen. Aventia står for den tekniske leveransen.