Ring oss: +47 33 80 91 19

Landskonferansen for PPT

Årets konferanse åpnes av Statssekretær Birgitte Jordahl. Foredragsholdere og kommentatorer er filosof Tore Frost, PP-rådgiver Nils Breilid, førsteamanuensis Anne Dorthe Tveit, seniorforsker Henrik Syse, skolesjef Eli Gundersen, leder av PP-tjenesten Bjørg T. Klokk og sentralstyremedlem i utdanningsforbundet Gro Hartveit.

Landskonferansen er en fagpolitisk konferanse hvor PP-tjenesten settes inn i en nasjonal kontekst. Konferansen er en arena hvor politiske føringer og utdanningspolitiske debatter som angår PP-tjenesten, belyses. Den årlige Landskonferansen for PP-tjenesten arrangeres i felleskap av Utdanningsforbundet, Psykologforeningen, KS og Utdanningsdirektoratet.

WebTV

Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne enten sende direktesendinger eller å sende stream fra gamle opptak rett ut på internett. Med et avansert administrasjonspanel i bakgrunn har man store muligheter; gjøre direkte redigering av film, dele opp i kapitler og små justeringer som gjør at du vil effektivt kunne få publisert dine filmer.

Med full statistikk på visninger, besøkende, trafikk og hvilke klipp som er populære kan du raskt danne deg et bilde av hva dine besøkende er interessert i – kobler man så løsningen opp mot sosiale medier kan man raskt få på plass en god kundeintegrasjon.

Aventia AS

Aventia AS ble opprinnelig grunnlagt i 2005, da under navnet Extreme Systems Solutions (eXss). Vi har siden da blitt markedsførende når det gjelder streamingløsninger til kommuner i landet og kan vise til en rekke fornøyde kunder. Samtidig har vi også vist at vi er en aktør å medregne når det gjelder WebTV og har allerede slått oss opp som en førende bedrift i det segmentet.

Foruten å levere fastinstallasjoner har vi også produkter som egner seg supert til å overføre, eller ta opp, konferanser, eventer, sportsarrangementer eller andre hendelser du ønsker å ha festet til film.

Med våre produkter, vår tekniske kompetanse rundt film og audio samt våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett produkt til deg som ønsker å ta steget over i filmens verden.

Streaming? Da trenger du oss.