Ring oss: +47 33 80 91 19

Energi Norge – En grønn tråd

|Comments are Off
I dag – 2. november – så lanserer Energi Norge rapporten «en grønn tråd». Rapporten tar for seg et sett strategiske prinsipper som syr sammen og kombinerer disse hensynene – med relevans for en rekke politikkvalg, deriblant kommende stortingsmeldinger om strømnett, klimapolitikk...

Bygg Reis Deg

|Comments are Off
Bygningsartikel-Grossisternes Forening i Oslo tok initiativet til den første messen som ble arrangert på Festningsplassen på Akershus Festning i 1954. Norges Varemesse var allerede den gang med som teknisk arrangør, og dette ble starten på et langt samarbeid mellom Norges...

Østlands-Posten

|Comments are Off
Østlands-Posten benytter sin løsning til å sende kommunestyremøter fra Larvik, de publiserer videoer som brukerne laster opp, de har overført valgvake sendinger, reportasjer, direktesendinger og ikke minst har de brukt løsningen til å sende en etappe fra Rally Larvik. Som en avis...

Norsk Sykepleierforbund

|Comments are Off
Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500...

Verdens Helseorganisasjon

|Comments are Off
Verdens helseorganisasjon (engelsk World Health Organization, WHO) ble etablert 7. april 1948, og er et organ under FN. Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits, men også seks regionalkontorer med en viss selvstendighet. Det europeiske regionalkontoret er lokalisert ...

SKUP

|Comments are Off
SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP så dagens lys i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo i 1990, og formelt etablert i Bergen året etter. Først skjedde etableringen under navnet «Sammenslutningen for en Kritisk og...

Tekna

|Comments are Off
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 57 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. WebTV Til dette prosjektet har vi...

Realfagsbiblioteket

|Comments are Off
Universitetsbiblioteket i Oslo er Noregs største fag- og forskningsbibliotek. Universitetsbibliotekets hovudoppgåve er å støtte universitetets formål innan forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Realfagsbibliotekene omfatter astrofysikk, biologi, farmasi, fysikk,...

Army Summit

|Comments are Off
Army Summit 2010 hadde fokus på ulike langsiktige, men relevante fremtidsscenarioer for den norske Hæren med hovedvekt på befolkningsvekst. I år vil Army Summit sette fokus på nær fremtid og se nøyere på hva Hæren skal brukes til etter at norske soldater har redeployert fra...

Norges Kampsportforbund

|Comments are Off
Kampsportforbundet organiserer hovedsaklig orientalske kampaktiviteter og andre beslektede og esoteriske arter. Det engelske begrepet ”Martial Arts” gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets aktiviteter, men lar seg vanskelig oversette korrekt til et enkelt begrep på...