Ring oss: +47 33 80 91 19

Brukerkonferansen (2015)

|Comments are Off
Konferansen samler de regionale brukerrådene, det nasjonale brukerrådet og de faglige samarbeidsrådene. Det er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.  Konferansen ledes av Nasjonalt brukerråd Statped. Alle medlemmene i nasjonale og regionale brukerråd er...

Kornkonferansen (2015)

|Comments are Off
Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Det forventes 320 påmeldte deltakere til konferansen. Deltakerne...

Ergoterapeutene – Landsmøte (2014)

|Comments are Off
Norsk Ergoterapeutforbund – Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og...

Servicekonferansen (2014)

|Comments are Off
Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig. WebTV Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd...

JavaZone 2014

|Comments are Off
JavaZone er en viktig møteplass for utviklere i Skandinavia og er den største konferansen i sin sjanger drevet av frivillige. JavaZone beskrives som en konferanse av høy kvalitet, et ledende forum for utveksling mellom utviklere og andre profesjonelle innen IT-yrker. Over 30...

Mat og landbrukskonfeeransen 2014

|Comments are Off
Mat og Landbruk anses å være landbrukets store konferanse med faglig påfyll, samt aktuelle politiske saker for landbruk, næringsmiddelindustri og handel.  Nasjonale utfordringene i skjæringspunktet mellom politikk og marked står på agendaen på konferansen imorgen. Mat-og...

Northern Lights 2014

|Comments are Off
På vegne av Nordisk Ministerråd har en gruppe nordiske forskere analysert resultatene fra TIMSS og PIRLS 2011. Analysen understreker hva nordiske landene kan lære av hverandre og hvordan vi kan bruke studiene til å videreutvikle våre respektive nasjonale utdanningssystemer ....

Hyundai Grand Prix (2014)

|Comments are Off
Norges Friidrettsforbund er stolte av å ha Hyundai som samarbeidspartner til elitestevnene i Norge. Hyundai Motor Norway AS har i tillegg til Hyundai Grand Prix samarbeide med Norsk Friidrett og er gjennom dette også eksponert i Hyundai Sentrumsløpet, Jentebølgen og Oslo Maraton....

NDC 2014

|Comments are Off
Vi er på plass og dekker Norwegian Developer Conference. Som tidligere med opptak av de ulike konferansene som går, og når opptakene er gjort vil alle filmene bli publisert på NDC sine nettsider. NDC er Norges største konferanse dedikert til. NET og Agil utvikling og konferansen...

Kornkonferansen (2014)

|Comments are Off
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar når Norges Bondelag og Norske Felleskjøp setter aktuelle politiske og faglige utfordringer på dagsorden onsdag 29. januar. Videre skal vi høre om at kornproduksjon er en av grunnsteinene i Norsk landbruk v/Nils T. Bjørke etter at...