Ring oss: +47 33 80 91 19

Finansforbundet

|Comments are Off
Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i finans og IT. Vi har 38 400 medlemmer med 1100 tillitsvalgte fordelt på 200 bedrifter. Samlede inntekter: 92,6 millioner, hvorav 86,4 millioner er kontingentinntekter med driftskostnader på 91,3 millioner noe...

Energi Norge

|Comments are Off
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter og er tilsluttet NHO. Energi Norge organiserer ca 270 energibedrifter som produserer, transporterer og selger kraft. Energi Norges medlemsbedriftene produserte i 2009 nærmere 130 TWh, som er 99 prosent...

Direktoratet for forvaltning og IKT

|Comments are Off
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å utvikle og fornye offentleg sektor, styrke samordning og tilby fellesløysingar. Målet vårt er at offentleg sektor skal ta i bruk Difi sine kunnskapar, verkemiddel og verktøy, noko vi berre kan oppnå i samhandling og...

Delta

|Comments are Off
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta forener medlemmenes individuelle ønsker og kollektive behov. Delta har ca 63.000 medlemmer i både privat og offentlig sektor, innenfor en rekke...

Byggedagene

|Comments are Off
Byggedagene arrangeres for 12. gang på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo, onsdag 23. og torsdag 24. mars. Onsdag kveld er det ByggeGalla hvor bl.a. prisene for Årets Bygg og Årets Anlegg deles ut. Vi dekker eventen sammen med Video for Web. WebTV Til dette prosjektet har vi levert...

BKK-konsernet

|Comments are Off
Da BKK ble stiftet (2. juni 1920) var det Bergen kommune og 11 omlandskommuner som gikk sammen om å danne det som skulle bli Vestlandets største kraftselskap. Siden den gang har nye eiere kommet til, og andre solgt seg ut. I dag eies BKK av Statkraft med 49,9%, Bergen kommune med...

Utdanningsforbundet

|Comments are Off
Utdanningsforbundet er Norges tredje største fagforening og har over 150.000 medlemmer. Vi har medlemmer i hele utdanningssystemet. Dette mangfoldet gir oss styrke. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i...

Norwegian Developer Conference

|Comments are Off
Aventia AS dekker Norwegian Developer Conference (NDC) 2011. Vi er på plass for å ta opp de ulike konferansene som går, og når opptakene er gjort vil alle filmene bli publisert på NDC sine nettsider. Filmene vil bli gjort tilgjengelig på oversiktsagendaen. Vi gleder oss, gjør du?...

NITO

|Comments are Off
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 67 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon finnes over hele landet med 20...

Fremskrittspartiet

|Comments are Off
Fremskrittspartiet (FrP) er et norsk politisk parti som beskriver seg som «et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier». Partiet ble grunnlagt i 1973 som Anders Langes...