Ring oss: +47 33 80 91 19

Fellesorganisasjonen

|Comments are Off
Fellesorganisasjonen (FO) er et fagforbund som organiserer over 25.000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernpleiere, velferdsarbeidere og studenter. FOs hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidforhold, drive helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og yrkesfaglig...

Finansforbundet

|Comments are Off
Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i finans og IT. Vi har 38 400 medlemmer med 1100 tillitsvalgte fordelt på 200 bedrifter. Samlede inntekter: 92,6 millioner, hvorav 86,4 millioner er kontingentinntekter med driftskostnader på 91,3 millioner noe...

Energi Norge

|Comments are Off
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter og er tilsluttet NHO. Energi Norge organiserer ca 270 energibedrifter som produserer, transporterer og selger kraft. Energi Norges medlemsbedriftene produserte i 2009 nærmere 130 TWh, som er 99 prosent...

Delta

|Comments are Off
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta forener medlemmenes individuelle ønsker og kollektive behov. Delta har ca 63.000 medlemmer i både privat og offentlig sektor, innenfor en rekke...

Utdanningsforbundet

|Comments are Off
Utdanningsforbundet er Norges tredje største fagforening og har over 150.000 medlemmer. Vi har medlemmer i hele utdanningssystemet. Dette mangfoldet gir oss styrke. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i...

NITO

|Comments are Off
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 67 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon finnes over hele landet med 20...