Ring oss: +47 33 80 91 19

Antidoping Norge

|Comments are Off
Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ærlig og dopingfri idrett. Dette gjør de gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidoping-relaterte tema. Antidoping Norge...

Seminar med Antidoping Norge

|Comments are Off
Antidoping Norge og lokale samarbeidspartnere arrangerer fagseminarer på ulike steder november 2011. Seminarene arrangeres med støtte fra helsedirektoratet. I Vestfold så avholdes seminaret på Bakkenteigen den 15. november. Seminaret er åpent for alle. Program for dagen: «Gutten...

Deltas representantskap 2011

|Comments are Off
Det årlige representantskapsmøtet for Delta avholdes på Quality Airport Hotel, Gardermoen mellom 15 til 17. november. Representantskapet er Deltas høyeste besluttende organ. Medlemmene her velges av tillitsvalgte i de respektive fylkene for en periode på fire år. Hele møtet...

Energi Norge – En grønn tråd

|Comments are Off
I dag – 2. november – så lanserer Energi Norge rapporten «en grønn tråd». Rapporten tar for seg et sett strategiske prinsipper som syr sammen og kombinerer disse hensynene – med relevans for en rekke politikkvalg, deriblant kommende stortingsmeldinger om strømnett, klimapolitikk...

Norsk Sykepleierforbund

|Comments are Off
Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500...

Verdens Helseorganisasjon

|Comments are Off
Verdens helseorganisasjon (engelsk World Health Organization, WHO) ble etablert 7. april 1948, og er et organ under FN. Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits, men også seks regionalkontorer med en viss selvstendighet. Det europeiske regionalkontoret er lokalisert ...

Tekna

|Comments are Off
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 57 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. WebTV Til dette prosjektet har vi...

Norges Kampsportforbund

|Comments are Off
Kampsportforbundet organiserer hovedsaklig orientalske kampaktiviteter og andre beslektede og esoteriske arter. Det engelske begrepet ”Martial Arts” gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets aktiviteter, men lar seg vanskelig oversette korrekt til et enkelt begrep på...

Mediebedriftenes Landsforening

|Comments are Off
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile...

Norgesmesterskapet i Innebandy

|Comments are Off
De første innebandykøllene ble importert til Norge fra USA i 1972. I starten ble innebandy sett på som en treningsmåte for bandyklubbene i sesongen uten is. For å øke rekrutteringen til bandy ble innebandy innført i skoleverket, og interessen både fra lærere og elever var stor. I...