Ring oss: +47 33 80 91 19

Nasjonal barnehagekonferanse

|Comments are Off
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet inviterer til en konferanse om barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Konferansen går 28- og 29. januar 2014. Konferansen er først og fremst for rådmenn, ordførere og andre lokale politikere, barnehageansvarlige i...

Mat og landbruk 2014

|Comments are Off
Landbrukssamvirkets årlige konferanse Mat og landbruk går av stabelen 14.-15. januar 2014, Clarion Airport hotel, Gardermoen. Her møtes tillitsvalgte, ansatte og landbruksinteresserte til faglig påfyll. Norske og utenlanske foredragsholdere vil kaste lys over muligheter for norsk...

200 år med grunnloven

|Comments are Off
Tre hovedspørsmål har vært sentrale for Forskningsrådets satsing til grunnlovsjubileet: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år i omdanning fra borgerlig frihets- og rettsstat til velferdsstat? Hva er dagens konstitusjonelle utfordringer og dilemmaer?...

Landskonferansen for PPT

|Comments are Off
Årets konferanse åpnes av Statssekretær Birgitte Jordahl. Foredragsholdere og kommentatorer er filosof Tore Frost, PP-rådgiver Nils Breilid, førsteamanuensis Anne Dorthe Tveit, seniorforsker Henrik Syse, skolesjef Eli Gundersen, leder av PP-tjenesten Bjørg T. Klokk og...

Norges Bryteforbund

|Comments are Off
Norges bryteforbund ble stiftet 20. desember 1913 og består i dag av fire undergrupper – bryting, sumo, håndbak og sandbryting. I Norge er det i dag 30 bryteklubber, og på verdensbasis er det rundt regnet 20 millioner utøvende brytere. Norges bryteforbund har valgt å gå for en...

Finansforbundet – Landsmøte 2013

|Comments are Off
Landsmøtet er Finansforbundet øverste politiske organ og avholdes hvert tredje år. Det består av 153 valgte representanter; 102 representanter fra bedriftsavdelingene og 51 fra geografiske avdelinger. Landsmøtet behandler og vedtar forbundets politiske program for de neste tr...

The Scandinavian 8 Million City

|Comments are Off
3 land, 4 storbyregioner, 2 hovedsteder – dette er The Scandinavian 8 Million City. 14 partnere på strekningen Oslo-Gøteborg-København arbeider sammen for bygging av en ny og moderen jernbaneløsning for passasjerer og gods. The Scandinavian 8 Million City er et non profitt...

Læring for fremtiden 2013

|Comments are Off
IKT er med på å endre lek, læring og undervisning fra barnehage til høyere utdanning. Konferansen er en møteplass for deg som er opptatt av å forstå og påvirke sammenhengen mellom IKT og utdanning. ProTed er ansvarlig for et gjennomgående konferansespor som tar for seg temaer...

Norsk Sykepleierforbund – Morgendagens helse- og omsorgstjenester

|Comments are Off
Hvordan vil du at morgendagens helse- og omsorgstjeneste skal være? Det er spørsmålet som stilles når Siv Jensen (Frp) og Jonas Gahr Støre (Ap) braker sammen i helsepolitisk duell på Lovisenberg diakonale høgskole, mandag 2. september kl.11.30-12.30. Følg debatten direkte her...

Uloba Stolthetsparade 2013

|Comments are Off
Lørdag 15. juni krevde flere hundre høylytte aktivister likestilling for funksjonshemmede. Stolthetsparaden 2013 startet med et arrangement på Youngstorget hvor rytmen ble slått an av beatbox-artisten Stian Blipp. Ambisjonsnivået til konferansier Blipp var det ingen ting å si på:...