Ring oss: +47 33 80 91 19

Landsmøte for Pensjonistforbundet (2015)

|Comments are Off
Pensjonistforbundet er en organisasjon som jobber for å gi landets pensjonister en tydelig røst. Vi engasjerer oss innenfor områdene helse, økonomi, kultur, trygghet og tilgjengelighet, i saker som betyr noe for din hverdag som pensjonist. Landsmøtet 2015 avholdes i perioden...

Erfaringskonferanse, Kommunalt døgntilbud (2015)

|Comments are Off
Helsedirektoratet og KS arrangerer erfaringskonferanse om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for å gi mulighet til å dele erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter. Hovedtema: erfaringer med samarbeidsavtaler, tverrfaglig samarbeid og fastlegens rolle, veien videre....

Utdanningsforbundet – Årsmøte (2015)

|Comments are Off
Utdanningsforbundet er Norges tredje største fagforening og har over 150.000 medlemmer. Vi har medlemmer i hele utdanningssystemet. Dette mangfoldet gir oss styrke. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i...

Spekter – Informasjonsmøte (2015)

|Comments are Off
Torsdag 16. april vil Spekter arrangere et informasjonsmøte der vi orienterer om frontfagsoppgjøret, de innledende forhandlingene i Spekter og gir gode råd for de lokale forhandlingene. Avholdes på Oslo Konserthus. Spekter Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Vi er...

Brannvesenkonferansen (2015)

|Comments are Off
Velkommen til Brannvesenkonferansen 2015. «Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden». Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 25. – 26. mars 2015. DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena...

Brukerkonferansen (2015)

|Comments are Off
Konferansen samler de regionale brukerrådene, det nasjonale brukerrådet og de faglige samarbeidsrådene. Det er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.  Konferansen ledes av Nasjonalt brukerråd Statped. Alle medlemmene i nasjonale og regionale brukerråd er...

Ergoterapeutene – Landsmøte (2014)

|Comments are Off
Norsk Ergoterapeutforbund – Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og...

Servicekonferansen (2014)

|Comments are Off
Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig. WebTV Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd...

Mat og landbrukskonfeeransen 2014

|Comments are Off
Mat og Landbruk anses å være landbrukets store konferanse med faglig påfyll, samt aktuelle politiske saker for landbruk, næringsmiddelindustri og handel.  Nasjonale utfordringene i skjæringspunktet mellom politikk og marked står på agendaen på konferansen imorgen. Mat-og...

Northern Lights 2014

|Comments are Off
På vegne av Nordisk Ministerråd har en gruppe nordiske forskere analysert resultatene fra TIMSS og PIRLS 2011. Analysen understreker hva nordiske landene kan lære av hverandre og hvordan vi kan bruke studiene til å videreutvikle våre respektive nasjonale utdanningssystemer ....