Ring oss: +47 33 80 91 19

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

|Comments are Off
DSB er underlagt Justisdepartementet. Virksomheten har hovedkontor i Tønsberg, 20 sivilforsvarsdistrikter, fem sivilforsvarsleirer, fem skoler og fem regionkontorer for el-tilsyn – ca 640 ansatte. Med god oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet skal DSB arbeide for at...

Realfagsbiblioteket

|Comments are Off
Universitetsbiblioteket i Oslo er Noregs største fag- og forskningsbibliotek. Universitetsbibliotekets hovudoppgåve er å støtte universitetets formål innan forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Realfagsbibliotekene omfatter astrofysikk, biologi, farmasi, fysikk,...

Army Summit

|Comments are Off
Army Summit 2010 hadde fokus på ulike langsiktige, men relevante fremtidsscenarioer for den norske Hæren med hovedvekt på befolkningsvekst. I år vil Army Summit sette fokus på nær fremtid og se nøyere på hva Hæren skal brukes til etter at norske soldater har redeployert fra...

Standard Norge

|Comments are Off
Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, hvorav Standard Norge er den største med ca. 75 medarbeidere. Det dreier seg om ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Dette nettstedet...

Helsedirektoratet

|Comments are Off
Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgåver frå Kommunal- og regionaldepartementet. Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile...

Direktoratet for forvaltning og IKT

|Comments are Off
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å utvikle og fornye offentleg sektor, styrke samordning og tilby fellesløysingar. Målet vårt er at offentleg sektor skal ta i bruk Difi sine kunnskapar, verkemiddel og verktøy, noko vi berre kan oppnå i samhandling og...
12