Ring oss: +47 33 80 91 19

Forskningrådet

|Comments are Off
Norges forskningsråd er et regjeringsopprettet råd og strategisk organ som er ansvarlig for å fremme og markedsføre norsk forskning i innland og utland, forvalte forskningsmidler, fordele stipender, og gi styresmaktene råd i forskingspolitiske emner. Andre viktige oppgaver er å...

Brannvesenkonferansen (2015)

|Comments are Off
Velkommen til Brannvesenkonferansen 2015. «Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden». Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 25. – 26. mars 2015. DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena...

Skatteetaten

|Comments are Off
I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra...

Northern Lights 2014

|Comments are Off
På vegne av Nordisk Ministerråd har en gruppe nordiske forskere analysert resultatene fra TIMSS og PIRLS 2011. Analysen understreker hva nordiske landene kan lære av hverandre og hvordan vi kan bruke studiene til å videreutvikle våre respektive nasjonale utdanningssystemer ....

Alstahaug kommune

|Comments are Off
Alstahaug er en kommune i Nordland med 7 296 innbyggere (2011) og et areal på 215 km². Sandnessjøen er administrasjonssentrum i kommunen, og har bystatus. Kommunen består av øya Alsten og rundt 920 øyer rundt. Alstahaug grenser til kommunene Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn,...

Nasjonal barnehagekonferanse

|Comments are Off
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet inviterer til en konferanse om barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Konferansen går 28- og 29. januar 2014. Konferansen er først og fremst for rådmenn, ordførere og andre lokale politikere, barnehageansvarlige i...

200 år med grunnloven

|Comments are Off
Tre hovedspørsmål har vært sentrale for Forskningsrådets satsing til grunnlovsjubileet: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år i omdanning fra borgerlig frihets- og rettsstat til velferdsstat? Hva er dagens konstitusjonelle utfordringer og dilemmaer?...

Læring for fremtiden 2013

|Comments are Off
IKT er med på å endre lek, læring og undervisning fra barnehage til høyere utdanning. Konferansen er en møteplass for deg som er opptatt av å forstå og påvirke sammenhengen mellom IKT og utdanning. ProTed er ansvarlig for et gjennomgående konferansespor som tar for seg temaer...

Nasjonal helsekonferanse

|Comments are Off
Hva har skjedd så langt i arbeidet med reformen? Hvilke utfordringer står vi overfor videre? KS arrangerer for tredje gang den nasjonale helsekonferansen, denne gang i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Hele møtet sendes direkte på vår WebTV-løsning i samarbeid med Cue...

Evalueringsseminar av Kunnskapsløftet

|Comments are Off
Det leveres løsning for webcast fra evalueringsseminar av Kunnskapsløftet. Sten Ludvigsen, Petter Aasen, Wenche Rønning, Kisten Sivesind, Sven Erik Nordenbo, Rolf Vegar Olsen, Vibe Aarkog og Kristin Halvorsen snakker om forskjellige evalueringer av Kunnskapsløftet. Sendingen...
12