Ring oss: +47 33 80 91 19

SKUP

|Comments are Off
SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP så dagens lys i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo i 1990, og formelt etablert i Bergen året etter. Først skjedde etableringen under navnet «Sammenslutningen for en Kritisk og...

Army Summit

|Comments are Off
Army Summit 2010 hadde fokus på ulike langsiktige, men relevante fremtidsscenarioer for den norske Hæren med hovedvekt på befolkningsvekst. I år vil Army Summit sette fokus på nær fremtid og se nøyere på hva Hæren skal brukes til etter at norske soldater har redeployert fra...

Norges Kampsportforbund

|Comments are Off
Kampsportforbundet organiserer hovedsaklig orientalske kampaktiviteter og andre beslektede og esoteriske arter. Det engelske begrepet ”Martial Arts” gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets aktiviteter, men lar seg vanskelig oversette korrekt til et enkelt begrep på...

Ung 3.0

|Comments are Off
I 2011 ble konferansen Ung 3.0 arrangert for tredje gang. De to forrige konferansene i 2007 og 2009 samlet hver mer enn 250 deltakere med bakgrunn fra skole og bibliotek. Vi erfarer at det kommer deltakerne fra hele landet, samt fra våre naboland. 30. – 31. mars er det duket for...

Mediebedriftenes Landsforening

|Comments are Off
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile...

Standard Norge

|Comments are Off
Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, hvorav Standard Norge er den største med ca. 75 medarbeidere. Det dreier seg om ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Dette nettstedet...

Norgesmesterskapet i Innebandy

|Comments are Off
De første innebandykøllene ble importert til Norge fra USA i 1972. I starten ble innebandy sett på som en treningsmåte for bandyklubbene i sesongen uten is. For å øke rekrutteringen til bandy ble innebandy innført i skoleverket, og interessen både fra lærere og elever var stor. I...

Byggedagene

|Comments are Off
Byggedagene arrangeres for 12. gang på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo, onsdag 23. og torsdag 24. mars. Onsdag kveld er det ByggeGalla hvor bl.a. prisene for Årets Bygg og Årets Anlegg deles ut. Vi dekker eventen sammen med Video for Web. WebTV Til dette prosjektet har vi levert...

Norwegian Developer Conference

|Comments are Off
Aventia AS dekker Norwegian Developer Conference (NDC) 2011. Vi er på plass for å ta opp de ulike konferansene som går, og når opptakene er gjort vil alle filmene bli publisert på NDC sine nettsider. Filmene vil bli gjort tilgjengelig på oversiktsagendaen. Vi gleder oss, gjør du?...