Ring oss: +47 33 80 91 19

Northern Lights 2014

|Comments are Off
På vegne av Nordisk Ministerråd har en gruppe nordiske forskere analysert resultatene fra TIMSS og PIRLS 2011. Analysen understreker hva nordiske landene kan lære av hverandre og hvordan vi kan bruke studiene til å videreutvikle våre respektive nasjonale utdanningssystemer ....

NDC 2014

|Comments are Off
Vi er på plass og dekker Norwegian Developer Conference. Som tidligere med opptak av de ulike konferansene som går, og når opptakene er gjort vil alle filmene bli publisert på NDC sine nettsider. NDC er Norges største konferanse dedikert til. NET og Agil utvikling og konferansen...

Kornkonferansen (2014)

|Comments are Off
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar når Norges Bondelag og Norske Felleskjøp setter aktuelle politiske og faglige utfordringer på dagsorden onsdag 29. januar. Videre skal vi høre om at kornproduksjon er en av grunnsteinene i Norsk landbruk v/Nils T. Bjørke etter at...

Nasjonal barnehagekonferanse

|Comments are Off
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet inviterer til en konferanse om barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Konferansen går 28- og 29. januar 2014. Konferansen er først og fremst for rådmenn, ordførere og andre lokale politikere, barnehageansvarlige i...

Mat og landbruk 2014

|Comments are Off
Landbrukssamvirkets årlige konferanse Mat og landbruk går av stabelen 14.-15. januar 2014, Clarion Airport hotel, Gardermoen. Her møtes tillitsvalgte, ansatte og landbruksinteresserte til faglig påfyll. Norske og utenlanske foredragsholdere vil kaste lys over muligheter for norsk...

200 år med grunnloven

|Comments are Off
Tre hovedspørsmål har vært sentrale for Forskningsrådets satsing til grunnlovsjubileet: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år i omdanning fra borgerlig frihets- og rettsstat til velferdsstat? Hva er dagens konstitusjonelle utfordringer og dilemmaer?...

UNIO-konferansen 2013

|Comments are Off
Statsminister Erna Solberg er en av de som kommer på Unio-konferansen 2013. Konferansen er 12. og 13. desember på Sundvolden Hotel og starter kl. 10.45. Konferansen er en samling for inviterte tillitsvalgte i Unio sine medlemsforbund. «Framtida står for døra – hva nå?» er...

Noradkonferansen 2013

|Comments are Off
Utenriksminister Børge Brende, Unicefs generaldirektør Anthony Lake, Amina J. Mohammed, FNs spesialrådgiver for utviklingsplanlegging etter 2015 og H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit er blant innlederne når norsk bistand til helse og utdanning tas opp på årets Norad-konferanse...

Paratdagen 2013

|Comments are Off
Hold av ettermiddagen den 14. november. Da inviteres alle medlemmer i Parat til å delta på et storstilt arrangement med Alex Rosén og Eirik Newth. Og siden vi ikke greier å samle alle medlemmene et sted, lager vi like godt en «festforestilling», med både nyttig og...

Paratkonferansen 2013

|Comments are Off
Årets konferanse handler om pensjon. Vi ønsker med denne konferansen å fokusere på status for pensjonsreformen, hvordan endringene virker og peke på utfordringer og behov for korrigeringer av reformen. Pensjon vil bli en del av samfunnsdebatten i de kommende årene. Parat ønsker...