Ring oss: +47 33 80 91 19

Forskningrådet

|Comments are Off
Norges forskningsråd er et regjeringsopprettet råd og strategisk organ som er ansvarlig for å fremme og markedsføre norsk forskning i innland og utland, forvalte forskningsmidler, fordele stipender, og gi styresmaktene råd i forskingspolitiske emner. Andre viktige oppgaver er å...

Erfaringskonferanse, Kommunalt døgntilbud (2015)

|Comments are Off
Helsedirektoratet og KS arrangerer erfaringskonferanse om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for å gi mulighet til å dele erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter. Hovedtema: erfaringer med samarbeidsavtaler, tverrfaglig samarbeid og fastlegens rolle, veien videre....

Brannvesenkonferansen (2015)

|Comments are Off
Velkommen til Brannvesenkonferansen 2015. «Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden». Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 25. – 26. mars 2015. DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena...

Byggedagene (2015)

|Comments are Off
Byggedagene arrangeres for på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo, 18-19. mars. Vi dekker eventen sammen med Video for Web. WebTV Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne enten sende direktesendinger eller å sende stream fra gamle...

Konferanse: Gjerrige på kunnskap – hvordan akademia bidrar til samfunns- og næringsutvikling

|Comments are Off
Vitenskapelig ansatte er gjerrige på kunnskap. De tar i liten grad ansvar for samspill med omverden og en bredere samfunnsmessig utnytting av kunnskapen. Det gjelder særlig bruk av kunnskap i næringslivet. Det er i alle fall inntrykket om man kun ser på hvor få forskere som...

Kornkonferansen (2015)

|Comments are Off
Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Det forventes 320 påmeldte deltakere til konferansen. Deltakerne...

Ergoterapeutene – Landsmøte (2014)

|Comments are Off
Norsk Ergoterapeutforbund – Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og...

JavaZone 2014

|Comments are Off
JavaZone er en viktig møteplass for utviklere i Skandinavia og er den største konferansen i sin sjanger drevet av frivillige. JavaZone beskrives som en konferanse av høy kvalitet, et ledende forum for utveksling mellom utviklere og andre profesjonelle innen IT-yrker. Over 30...

Mat og landbrukskonfeeransen 2014

|Comments are Off
Mat og Landbruk anses å være landbrukets store konferanse med faglig påfyll, samt aktuelle politiske saker for landbruk, næringsmiddelindustri og handel.  Nasjonale utfordringene i skjæringspunktet mellom politikk og marked står på agendaen på konferansen imorgen. Mat-og...

Felleskjøpet Temakonferanse

|Comments are Off
Hvordan kan fastlandsøkonomien overleve oljeøkonomien? Utfordringer for klima og kostnadsnivå med Sylvi Listhaug. WebTV Til dette prosjektet har vi levert produktet WebTV – et produkt som er skreddersydd for å kunne enten sende direktesendinger eller å sende stream fra gamle...