Ring oss: +47 33 80 91 19

HD vs SD

Tenk deg at du har et ark på størrelse med et postkort, og du blir bedt om å tegne en blomst på det. Du får valget mellom en tegnestift eller en skarp blyant.  Hvis du velger tegnestiften kan bildet på ingen måte inneholde like mange detaljer som du klarer å få til med en skarp blyant, rett og slett fordi tegnestiften er mye tykkere, og du er begrenset til størrelsen av et postkort.

En enkel fremstilling, men det er i det store og hele forskjellen mellom SD og HD, da HD-kvalitet viser langt flere detaljer og et finere bilde fordi man «tegner» bildet med mindre og flere pixler enn et SD kamera vil gjøre. Dette vil bli spesielt godt synlig når man ser en sending i fullskjerm, der SD-kvalitet vil oppleves veldig kornete for seeren rett og slett fordi pixlene vil utvide seg for å få plass innenfor den størrelsen skjermen er. Jo færre pixler bildet da består av, jo mer kornete vil bildet bli.

Alle våre nye kunder har i lengre tid kun blitt tilbudt HD kameraer, da forventningen til folk i dag er at alt man ser på skal være i HD-kvalitet. Vi har derfor faset ut våre SD-kameraer, og er i disse dager i ferd med å løfte de kundene som henger igjen på gamle kameraer over på HD-kvalitet, da det er viktig for oss i Aventia AS at våre kunder skal fremstå så godt som overhodet mulig mot sine seere.

Eksempelet i bildet over er hentet fra Troms Fylkeskommune sin løsning før og etter de oppgraderte til HD-kameraer.

Kort beskrivelse av HD (High Definition)
  • Bildekvaliteten er skarpere.
  • Lyset gjengis på en langt bedre måte.
  • Bildet får mer liv og oppleves nærere.
  • Detaljer blir mer fremtredende.

 

Kort beskrivelse av SD (Standard Definition)
  • Bildekvaliteten er mer kornete.
  • Lyset er flatt og mørke områder uklare.
  • Bildet oppleves kjedelig.
  • Detaljer forsvinner og fargene grå.