Vi vet at noe av det viktigste i dagens bedriftsmarked er å være tilgjengelig. Arbeidsdagen til de aller fleste er hektisk og må ofte planlegges godt. Ofte sender beslutningstakere ansatte på både seminarer og konferanse, nettopp fordi det finnes tid i deres egen kalender. Som regel er det også svært få ansatte fra hver bedrift som får mulighet til å dra pga. budsjett, kapasitet osv.

I denne artikkelen skal vi se litt mer på mulighetsbildet i forhold til konferanser og seminarer som har vært relativt tradisjonelle over mange år. Jo, selvsagt finner det i dag flere varianter av webinarer tilgjengelig på markedet, noe svært mange benytter seg av. Det viser seg at 68% av alle konsumenter ønsker å lære om et produkt eller tjeneste via video. Selv om det ofte er beslutningstakerne i en bedrift vi ønsker å nå, må vi ikke glemme at de også på andre måter er en konsument.

Mange har deltatt på et seminarer eller konferanser som er veldig mye brukt i dag. Det er en god arena for læring og inspirasjon, men også en ypperlig networking arena. Dere som holder en del av disse seminarene, benytter også muligheten til å knytte til dere nye potensielle kunder og kontakter.
Ofte er det ikke plass til alle deltagerne som har lyst til å delta, frafall ofte i siste liten og oppmøtet blir det det blir. Det er få som har hatt en plan B eller et ekstra ben å stå på.

La oss snakke videre om mulighetsbildet nå. En stor misforståelse blant bedrifter som ønsker å bevare sin fysiske deltagelse og som er opptatt at «kunden» skal komme inn døra, er noen ganger engstelige for at streaming skal frata nettopp dette.

Både statistikk og egne erfaringer beviser det stikk motsatte.

Det handler nettopp om tilgjengelighet og det å muliggjøre en deltagelse på noe man ønsker, men kanskje ikke har mulighet til fysisk. De fleste som møter opp på frokostseminarer og seminarer er det for «hele pakken», handshakes, frokosten og minglingen i tillegg til det lærerike og informative. Derfor vil aldri streaming overta eller ødelegge for den fysiske deltagelsen. Men hva med de som vi snakket om innledningsvis, de som ønsker å få med seg innholdet, men ikke har mulighet til å komme fysisk?

Dersom disse seminarene streames har man ikke bare en Plan B, men åpner også for langt flere deltagere «On the fly», Live.
Ikke overraskende er sannsynligheten stor for at seertallet vil mer enn doble seg, og det er heller ingenting i veien for å ta betalt for tilgangen på Live streamen. En Live stream vil ha utelukkende en positiv effekt på deltagelse, at flere ønsker å delta fysisk etter å ha sett opplegget på stream og det som foregår rundt.

Men hvordan går man frem når man skal promotere en live stream av et slikt event?

Her er det mange tanker og meninger, og ofte blir svaret på spørsmålet ut ifra hvilken type arrangement det er snakk om, et gratis frokost seminar eller en konferanse til 10 000 kr billetten eller mer. Her er det flere veier til mål. Et alternativ er å promotere live streamen dagen i forveien eller samme dag, da det ofte er utsolgt. Det kan også være å tilby streamen til de som har bestilt billett, men må melde frafall. Hva prisen skal være, må man nesten teste ut selv i eget marked, men det er ikke unormalt å ta seg godt betalt for dette, spesielt om det er faglig påfyll som kan gå under etterutdanningskrav eller attraktive foredragsholdere.

En annen måte å gjøre det på er å legge «stream» med som alternativ i påmeldingsskjema.

En god erfaring er også å dele linken direkte på LinkedIn eller andre egnede plattformer for å spre budskapet og muligheten enda mer, selv om det da kan blir vanskeligere å få ut riktig statistikk.
Med mulighet for tilbake spoling (DVR) i direktesending spiller det derfor ikke å stor rolle når seer kommer inn på sendingen.

Poenget er at Live stream i stor grad har en større påvirkning enn vanlig arkivert video, nettopp fordi det er aktuelt, det skjer «her og nå», derfor er det også veldig effektivt.

Enda et pluss ved å streame eventer er selvsagt at materiellet kan gjenbrukes, i egen markedsføring eller videresalg av innholdet i etterkant. Det er også flere foredragsholdere som ønsker klippene av seg selv etter konferansen, noe de setter pris på å få.

Til slutt, det eneste du må huske på før du gjennomfører en live stream er godkjennelse fra foredragsholderne og informere publikum enten muntlig eller skriftlig i forkant 😊

Sånn vi ser det, er det her mye å vinne men lite å tape. Hvorfor ikke forsøke dette på ditt neste event?

Ta kontakt med oss derfor du har noen spørsmål 😊