Ring oss: +47 33 80 91 19

Norges Bryteforbund

|Comments are Off
Norges bryteforbund ble stiftet 20. desember 1913 og består i dag av fire undergrupper – bryting, sumo, håndbak og sandbryting. I Norge er det i dag 30 bryteklubber, og på verdensbasis er det rundt regnet 20 millioner utøvende brytere. Norges bryteforbund har valgt å gå for en...

Finansforbundet – Landsmøte 2013

|Comments are Off
Landsmøtet er Finansforbundet øverste politiske organ og avholdes hvert tredje år. Det består av 153 valgte representanter; 102 representanter fra bedriftsavdelingene og 51 fra geografiske avdelinger. Landsmøtet behandler og vedtar forbundets politiske program for de neste tr...

Paratdagen 2013

|Comments are Off
Hold av ettermiddagen den 14. november. Da inviteres alle medlemmer i Parat til å delta på et storstilt arrangement med Alex Rosén og Eirik Newth. Og siden vi ikke greier å samle alle medlemmene et sted, lager vi like godt en «festforestilling», med både nyttig og...

Paratkonferansen 2013

|Comments are Off
Årets konferanse handler om pensjon. Vi ønsker med denne konferansen å fokusere på status for pensjonsreformen, hvordan endringene virker og peke på utfordringer og behov for korrigeringer av reformen. Pensjon vil bli en del av samfunnsdebatten i de kommende årene. Parat ønsker...