Ring oss: +47 33 80 91 19

Norsk Sykepleierforbund

|Comments are Off
Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500...

Verdens Helseorganisasjon

|Comments are Off
Verdens helseorganisasjon (engelsk World Health Organization, WHO) ble etablert 7. april 1948, og er et organ under FN. Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits, men også seks regionalkontorer med en viss selvstendighet. Det europeiske regionalkontoret er lokalisert ...

SKUP

|Comments are Off
SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP så dagens lys i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo i 1990, og formelt etablert i Bergen året etter. Først skjedde etableringen under navnet «Sammenslutningen for en Kritisk og...

Tekna

|Comments are Off
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 57 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. WebTV Til dette prosjektet har vi...

Realfagsbiblioteket

|Comments are Off
Universitetsbiblioteket i Oslo er Noregs største fag- og forskningsbibliotek. Universitetsbibliotekets hovudoppgåve er å støtte universitetets formål innan forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Realfagsbibliotekene omfatter astrofysikk, biologi, farmasi, fysikk,...

Army Summit

|Comments are Off
Army Summit 2010 hadde fokus på ulike langsiktige, men relevante fremtidsscenarioer for den norske Hæren med hovedvekt på befolkningsvekst. I år vil Army Summit sette fokus på nær fremtid og se nøyere på hva Hæren skal brukes til etter at norske soldater har redeployert fra...

Norges Kampsportforbund

|Comments are Off
Kampsportforbundet organiserer hovedsaklig orientalske kampaktiviteter og andre beslektede og esoteriske arter. Det engelske begrepet ”Martial Arts” gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets aktiviteter, men lar seg vanskelig oversette korrekt til et enkelt begrep på...

Ung 3.0

|Comments are Off
I 2011 ble konferansen Ung 3.0 arrangert for tredje gang. De to forrige konferansene i 2007 og 2009 samlet hver mer enn 250 deltakere med bakgrunn fra skole og bibliotek. Vi erfarer at det kommer deltakerne fra hele landet, samt fra våre naboland. 30. – 31. mars er det duket for...

Sparebank 1

|Comments are Off
SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 %), samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10 %). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av...

Mediebedriftenes Landsforening

|Comments are Off
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile...